Четвъртък, 23 Май 2024
            
Други

Обявен е конкурс за войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски“

  24.04.2024 10:57
Обявен е конкурс за войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски“

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

в Национален военен университет „Васил Левски“

 

  1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

 

  •  Техник по ремонта на специална техника: 1 (една) длъжност;
  •  Младши шофьор: 1 (една) длъжност;
  •  Шофьор-санитар: 1 (една) длъжност.

 

  1. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

  1. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс в НВУ „Васил Левски“ за времето от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. включително, който включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване.

За провеждане оценка на психологичната пригодност, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане.

 

  1. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва ва въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор за служба в доброволния резерв.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документите - до 23.05.2024 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

 


Ключови думи
НВУ
Последни
Седмицата
Анкета