Понеделник, 13 Май 2024
            
Други

Обява за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка

  12.02.2024 15:26
Обява за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка

О Б Я В А

 

за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка

за приемане на военна служба на лица,

завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование (в. ф.) 48960 - София, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина както следва:

 

  • Младши експерт III степен в отдел „Координационни дейности“: 1 (една) длъжност;
  • Младши експерт III степен в отдел „Военна инфраструктура, пожарна безопасност и военна инспекция за технически надзор на съоръжения с повишена опасност“: 1 (една) длъжност;
  • Помощник-началник на отделение „Медицинско осигуряване“: 1 (една) длъжност;

 

Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Конкурсът ще се проведе на 02 и 03 май 2024 г. във в. ф. 52480 - София под формата на изпит по физическа подготовка и събеседване, а психологическият скрининг – на 25 и 26 април 2024 г. във в. ф. 48960 – София.

Кандидатите за длъжността „Младши експерт III степен в отдел „Военна инфраструктура, пожарна безопасност и военна инспекция за технически надзор на съоръжения с повишена опасност“ ще бъдат оценени допълнително чрез тест за проверка на знанията в областта на инвестиционното проектиране и строителство.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 29.03.2024 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново


Ключови думи
Командване за логистична поддръжка
Последни
Седмицата
Анкета