Четвъртък, 18 Апр 2024
            
Други

Обявени са 106 вакантни длъжности за войници в състава на Командването за логистична поддръжка

  15.01.2024 10:54
Обявени са 106 вакантни длъжности за войници в състава на Командването за логистична поддръжка

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната

и в чужбина във военни формирования (в. ф.) от състава на

Командване за логистична поддръжка

 

1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 (сто и шест) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или      висши училища в страната и в чужбина както следва:

 

  1. За в. ф. 54300 – София, в. ф. 54870 – София, в. ф. 54630 – Бургас и в. ф. 57310 – Ловеч: 50 (петдесет) длъжности;
  2. За в. ф. 48940 – Бургас, в. ф. 54850 – Бургас, в. ф. 54860 – Бургас и в. ф. 54680 – Бургас: 27 (двадесет и седем) длъжности;
  3. За в. ф. 22960 – Царева Ливада: 2 (две) длъжности;
  4. За в. ф. 52480 – София: 24 (двадесет и четири) длъжности;
  5. За в. ф. 22680 – Карлово: 1 (една) длъжност;
  6. За в. ф. 22620 – София: 2 (две) длъжности.

 

2. Конкурсът ще се проведе за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г. в съответните гарнизони по места и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване.

 

3. В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-720/28.08.2023 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1 405 лв.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 01.03.2024 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

 


Ключови думи
Командване за логистична поддръжка
Последни
Седмицата
Анкета