Петък, 22 Мар 2024
            
Горна Оряховица Други

С 50% повече ще плащат горнооряховчани за местни данъци и такси през 2024 г.

  22.12.2023 14:56
С 50% повече ще плащат горнооряховчани за местни данъци и такси през 2024 г.

По-високи местни данъци и такси ще плащат горнооряховчани през 2024 г. Новите ставки бяха приети на последното заседание на Общинския съвет за 2023 г. Повишението е различно за отделните налози, но сумарно е около 50% нагоре спрямо изтичащата година.

Местните данъци и такси не са променяни отпреди ковид пандемията и за първи път ще има толкова сериозно увеличение наведнъж на всички местни налози.

С една трета се увеличава данъкът върху недвижимите имоти. Досега ставката беше 2 промила или 2 лева на всеки 1000 лева от данъчната оценка на имота. Промилът не е променян от 2012 г., но междувременно данъкът нарасна веднъж заради промяна в методиката за изчисляване на данъчните оценки, направена от правителството. За 2024 г. данъкът в община Горна Оряховица става 3 промила.

В Горна Оряховица има 34 900 имота, но много от тях са освободени от данък, други пък не са плащани. За 2023 г. са планирани 1,2 млн. лв. приходи от този данък. До ноември са събрани 1 051 519. С новия промил Общината би трябвало да разчита на още 300-400 000 лева догодина.

Данъкът върху моторните превозни средства не е променян от 2019 г., когато се въведе двукомпонетното му изчисляване. При него се комбинира възрастта и мощността на автомобила с екологичните му характеристики. Като идеята е по-старите и замърсяващи автомобили да плащат повече.

За 2024 г. се увеличава именно екологичния компонент. За автомобили без екологична категория, или с категории Евро 1 и Евро 2 данъкът ще се формира с коефициент 1,30. За Евро 3 – 1,10, Евро 4 – 0,90, Евро 5 – 0,60, Евро 6 и EEV - 0,40. Това ще доведе до увеличение с около 15% на плащания данък. Най-сериозен данък ще плащат собствениците на стари и мощни коли без екологична категория. Примерно за 37-годишен автомобил с 96 kW и без екокатегория ще се дължи 219 лева данък.

Според справките в общината има регистрирани 25 500 автомобили, от които около 21 900 са леки и товарни автомобили до 3,5 т. Годишният план от този вид данък, заложен в бюджета на Общината за 2023 г., е в размер на 2 100 000 лв., като до ноември изпълнението е в размер на 2 004 594 лв. Това е един от най-добре събираните данъци, тъй като без него автомобилът няма да мине преглед.

Автомобилите без екокатегория всъщност са най-масови. 9860 автомобила нямат категория, а 11 117 са на възраст над 20 години. Старите, но с малка мощност автомобили, все още плащат най-малко, дори и да нямат категория. Примерно за 31-годишна кола с 56 kW и без екокатегория в момента се дължи данък 56 лв., а ще стане 63 лв.

Третият общински данък, който формира по-сериозни приходи, е данъкът върху възмездно придобиване на имущество, т.е продажби или замени. Постъпленията от този вид данък, изчислени към месец ноември 2023 г., са в размер на 847 619 лв. Досега е бил 2,6% върху оценката на прехвърляното имущество, а става 3%.

Туристическият данък касае твърде малко данъчни субекти и приходите от него са скромни. В проекта се предлага той да се повиши с 30 стотинки на нощувка.

Промяната на такса смет обаче засяга всички и това всъщност е най-големият местен налог. Тъй като все още няма методика за изчисляване на таксата според количеството отпадък, тя продължава да се изчислява на база данъчна оценка на имота за гражданите или на по-високата стойност от данъчната оценка или отчетната стойност за фирмите.

Промилите за изчисление на таксата са различни за различните зони в града, селищата в общината, както и за фирми и граждани. Промяната ще доведе до 20% увеличение на дължимите суми за граждани и фирми. Повишават се и цените на съдовете за смет, за тия, които плащат на тяхна база.

Събраните такси трябва да обезпечат план сметка от 4,1 млн. лв. дейности по сметопочистване, сметоизвозване, поддържане на регионалното депо, поддържане на обществените зони и паркове и т.н.


Ключови думи
местни данъци
Последни
Седмицата
Анкета