Вторник, 31 Яну 2023
            
Други Елена

Община Елена запазва същите размери на местните данъци и такси и през 2023 г., поощрява изрядните данъкоплатци с томбола с награди

  20.01.2023 13:56
Община Елена запазва същите размери на местните данъци и такси и през 2023 г., поощрява изрядните данъкоплатци с томбола с награди

От 20.01.2023 г. всички данъчно задължени лица могат да заплатят своите данъци и такси за 2023 г. в стая 121 на общинската администрация в Елена. Това може да стане в брой и чрез ПОС терминал, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на Изипей, чрез приложенията iCard и Транскарт, както и чрез пощенски запис. Няма промяна в сроковете за плащане, отново на предплатилите за цялата 2023 г. се прави отстъпка в размер на 5%.
Приходната администрация очаква и през тази година да се запази постигнатата устойчивост при събираемостта на данъците, въпреки неблагоприятната икономическа обстановка.

И тази година Община Елена ще разиграе томбола с награди за изрядните си данъкоплатци. За тридесет щастливци томболата ще донесе примамливи предметни награди като телевизор, смартфон, прахосмукачка и др.

Право на участие имат граждани и фирми, заплатили в срок до 30.04.2023 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и/или данък върху моторните превозни средства  за 2023 г. и нямат просрочени задължения към община Елена от минали години за местни данъци  и такси.

За участие в томболата лицата попълват талон с номер и дата на квитанцията за платените задължения и телефонен номер за връзка.     За лицата, платили данъците в стая 121, талоните се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.

За платилите чрез Изипей и Български пощи желаещи да участват, могат да направят това след получаване на допълнителна информация от посочените по-долу телефони за връзка.

Печелившите талони ще се изтеглят на 10.05.2023 г. в Община Елена от комисия, в присъствието на нотариус.

Крайният срок за получаване на наградите от данъкоплатците е 20.06.2023 г., след лично представяне на печелившата квитанция за платения данък.

Ако спечелилият награда не се яви до крайния срок, тя се връчва на резервен печеливш участник.

В томболата не могат да се включат служители на отдел „Местни приходи“ при община Елена.
Допълнителна информация относно провеждането на томболата може да получите на телефон 06151 6384; 0879101446.


Ключови думи
местни данъци томбола