Събота, 17 Фев 2024
            
Елена Икономика

В Елена организират трудова борса

  18.11.2023 08:56
В Елена организират трудова борса

На 27.11.2023 г. от 12.00 часа в актовата зала на СУ „Иван Момчилов“ – гр. Елена ще се проведе Трудова борса. На събитието ще присъстват представители на Бюро по труда - гр. Елена, работодатели, безработни и неактивни лица, търсещи възможности за заетост. Програмата предвижда събеседване с работодатели, предлагащи свободни работни места, запознаване с актуални професии и възможности за реализация на пазара на труда на безработни и неактивни лица.

Дейността е финансирана по проект № BGLD-1.007-0039 „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“ по програма „Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирано от ФМ на ЕИП 2014-2021 г./ сн. СУ "Иван Момчилов"


Ключови думи
трудова борса СУ Иван Момчилов
Последни
Седмицата
Анкета