Сряда, 21 Фев 2024
            
Елена Икономика

Трудова борса за насърчаване на възможностите за реализация на пазара на труда предстои в Елена

  03.02.2024 06:24
Трудова борса за насърчаване на възможностите за реализация на пазара на труда предстои в Елена

На 14.02.24 г. от 11.00 часа в зала 101 на Общинската администрация в Елена ще се проведе трудова борса. На събитието ще присъстват представители на Бюро по труда в град Елена, работодатели, безработни и неактивни лица, търсещи възможности за заетост. Програмата предвижда събеседване с работодатели, предлагащи свободни работни места, запознаване с актуални професии и възможности за реализация на пазара на труда на безработни и неактивни лица.

Дейността е финансирана по проект № BGLD-1.007-0039 „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заестост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“ по програма „Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, фанансирано от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.


Ключови думи
трудова борса Елена
Последни
Седмицата
Анкета