Неделя, 01 Oct 2023
            
Общество Павликени

Инж. Емануил Манолов даде старт на обновяването на парк в с. Стамболово

  14.09.2023 16:11
Инж. Емануил Манолов даде старт на обновяването на парк в с. Стамболово

На Кръстовден започна рехабилитацията на обществена зелена площ и детска площадка в с. Стамболово. Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, заедно с кмета на Кметство Стамболово Петър Петров, представителя на строителната фирма инж. Стефка Спасова и изпълнителния директор на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ Юлиян Вълчев направиха символичната първа копка.

„Това е един дългоочакван обект, за който бяха вложени много труд и ангажираност, за да може днес да дадем старт на строителството. Откакто съм начело на община Павликени, моята цел е във всяко населено място подобни запустели места да бъдат реновирани, да бъдат преобразени, да станат удобни и комфортни за жителите от всички възрасти“, каза в словото си инж. Манолов.

Към присъстващите се обърна и кметът на с. Стамболово Петър Петров. „Днешният ден е двоен празник за нашето село. Благодаря на кмета и колектива на община Павликени, които са причина да сме днес на тази площадка. Нека да не се забравя какви са били нещата и да продължават и да се поддържат“, каза той.

Обектът е част от цялостния проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Стамболово и с. Михалци, община Павликени”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Подкрепа за местно развитие по LEADER, по процедура на Местна инициативна група „Павликени - Полски Тръмбеш“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Средствата за строително-монтажните работи на обществената зелена площ в село Стамболово възлизат общо на 122 101 лв. с ДДС, като от тях 64 972 лева са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането от бюджета на Община Павликени е в размер на 57 129 лева.

С тези средства ще бъде цялостно обновена зелената площ в центъра на селото, където ще бъде изградена нова детска площадка. На нея ще бъдат монтирани съоръжения за деца от 3- до 12-годишна възраст: комбинирано детско съоръжение „Палячо”, люлка тип „Махало“, люлка тип „Везна”, двуместна клатушка „Сафари“, както и ниска ограда. Непосредствено около площадката ще бъде изградена нова алейна мрежа, ще бъдат осигурени пейки за отдих и ще бъде поставена нова чешма.

Срокът за изпълнение на строителството е 60 календарни дни. За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма "Джамбо 33" ООД Велико Търново с управители Тодор Джамбазов и Божидар Василев. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „Минерва - КЛ” ЕООД - Велико Търново с управител Анелия Чакърова. Фирма „Проект Плюс” ЕООД - Велико Търново с управител арх. Цветелин Радев ще осъществява авторски надзор по изпълнението му. Фирма „Крумов Консулт“ ЕООД - София с управител инж. Никола Лазаров ще извършва дейностите по организация, управление и отчитане на проекта.

Протойерей Антоний отслужи водосвет за здраве и благословение на работата по обекта. Децата от ДГ „Буратино“ в с. Стамболово поздравиха гостите с кратка музикална програма.

През следващата седмица ще започне рехабилитацията на зелена зона и в с. Михалци, която е част от същия проект.


Ключови думи
Стамболово
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати