Вторник, 28 Nov 2023
            
Други

НАП Велико Търново събра близо 14 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

  29.08.2023 11:35
НАП Велико Търново събра близо 14 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

Близо 14 млн. лева са събрали публичните изпълнители от териториална дирекция на НАП Велико Търново от началото на годината до края на юли чрез автоматизираната система за уведомяване на приходната агенция преди плащане от държавата към частни субекти. Това е с 2,5 млн. лева повече в сравнение с 2022 година.

Почти 7,7 млн. лева от дълговете са внесени след наложен запор, а малко над 6,3 млн. лева са платени доброволно. 

С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на лица – изпълнители по договори, възложени от разпоредители с бюджетни средства и по проекти по оперативни програми от Европейски фондове, Националната агенция за приходите получава информация за предстоящи плащания чрез автоматизирана информационна система „РМС - Плащания“. 

Системата изисква преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси, да се провери дали получателят на плащането има неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако бъдат установени такива, публичните изпълнители на НАП могат да насочат изпълнение към цялата или част от сумата по плащането на държавните или общинските средства, за погасяване дълговете на задължените лица към бюджета.

При уведомяване на приходната администрация и в случаи на непогасени публични задължения, НАП налага своевременно обезпечителни мерки с приоритет върху вземанията по съответните сключени договори.


Ключови думи
НАП
Последни
Седмицата
Анкета