Вторник, 07 Nov 2023
            
Икономика

НАП изпраща електронни писма до длъжници

  08.08.2023 11:30
НАП изпраща електронни писма до длъжници

Националната агенция за приходите стартира кампания за уведомяване на клиенти със задължения към НАП – физически и юридически лица, включени в Списък на длъжниците с неуредени публични задължения, като ги приканва да се свържат с публичните изпълнители на Агенцията. В хода на кампанията до селектирани групи лица поетапно ще бъдат изпращани персонализирани електронни съобщения. Съобщенията не съдържат активни линкове/връзки и не приканват адресатите да ги следват, или да предоставят информация. Напомняме, че НАП никога не изпраща съобщения, в които е необходимо клиентите да разкриват банкова информация или лични данни.

Преди да извърши плащане, е препоръчително всеки длъжник да провери актуалния размер на задължението с начислените лихви с персоналния си идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП. Подробна информация за причините за включване и условията за изключване от списъка с длъжниците, може да бъде намерена в сайта на приходната агенция: https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/spisuk-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva

„С този подход приходната агенция насърчава доброволното плащане и информира лицата за негативните последици, които могат да възникнат при принудително изпълнение срещу тяхно имущество и активи,“ коментира по повод кампанията зам. изпълнителният директор на НАП Боряна Жилова.

След прилагането на този способ през минали периоди, от приходната агенция отчитат общо подобрение на събираемостта. Успоредно с това, териториалните директори на НАП провеждат индивидуални срещи с най-големите длъжници, като в израз на партньорския подход на Агенцията се обсъждат възможностите за плащане в кратки срокове, включително чрез издаване на разрешения за неотложни плащания, така че да не пострада техният бизнес и в същото време в хазната да бъдат внесени задължения им.

Подробна информация за начините за плащане на задължения, събирани от НАП, е публикувана в  сайта на Агенцията в рубриката „Плащане и възстановяване“.

 


Ключови думи
НАП
Последни
Седмицата
Анкета
На 5 ноември ще гласувам за

Резултати