Сряда, 16 Авг 2023
            
Велико Търново Култура

На жп гара и в Изложбени зали се представя кураторският проект на Атанас Тотляков и Нуркан Нуф „Метарезерви”

  16.05.2023 10:14
На жп гара и в Изложбени зали се представя кураторският проект на Атанас Тотляков и Нуркан Нуф „Метарезерви”

На 23 май от 18,00 часа в Изложбени зали “Рафаел Михайлов” се открива изложба “Метарезерви” с куратор Атанас Тотляков и асистент куратор Нуркан Нуф. Изложбата “Метарезерви” се разгръща едновременно на две локации - Изложбени зали “Рафаел Михайлов” и жп гара Велико Търново. На 18 май от 18,00 часа на жп гарата във Велико Търново ще бъде представен груповият проект “Интенция за антивещ”.

Индивидуални участници и взаимодействия: Атанас Тотляков, Дан Тенев, Дарина Пеева, Михаил Михайлов, Милен Алагенски, Младен Младенов.

Групови взаимодействия: Процесно ориентиран художествен проект „Интенция за антивещ“, включващ серия от пърформанси, конструиране и деконструиране на обекти, концептуални рисунки, фотографии на действията, видеофилми, дигитални колажи, текстове с теоретични анализи, инсталации и интервенции в публична среда.

Координация и ръководство на процеса: Атанас Тотляков, Екатерина Иванова, Деница Милушева, Яница Фендулова.

Участниците в „Интенция за антивещ“ са студенти от специалности „Визуални изследвания“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ във Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: Антоанета Тонева, Богомил Иванов, Габриела Николова, Галатея Захариева, Даниела Николова, Зорница Василева, Иванина Димитрова, Илина Пенева, Мариана Димитрова, Момчил Енчев, Надежда Денева, Радостин Радоев, Рилка Пенчева, Селенай Мехмедова, Свилена Донева, Симона Апостолова, Стефан Василев, Стоян Георгиев.

Съществен принос за осъществяване на идеята имат Момчил Енчев и Стефан Василев.

„Метарезерви” е изложба, която настоява за приемане на новите условия, в които съществува съвременният артист. В нея се възприема парадигмата за метамодернизма. Самото определение „изложба“ не може да отрази напълно динамиката на процесите, които изграждат тоталния артистичен проект, съставен от свързани произведения, творци, развити във времето ситуации, инстанции и институции. Дори и датата на откриване на събитието 23.05.2023 г. в Изложбени зали „Рафаел Михаилов“ Велико Търново, е само една точка от целенасочено генериран процес, който има проекция както в миналото, така и в бъдещето.

Названието „Метарезерви“ се тълкува многозначно. „Метарезерви“ е запазен културен капитал, който се добавя в полето на изкуството и обществените взаимодействия в необходимия момент. Това е включване в играта на участници с вдъхновяващи креативни способности и съхранени сили, които променят състоянието на установения ред.

Изложбата се реализира с подкрепата на Община Велико Търново, Студентски съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ - отдел Горна Оряховица и с щедрата подкрепа на Фондация „Зингер-Захариев“.

Участниците в изложбата изказват благодарност за подкрепата на проф. дн Антоанета Анчева, ръководител на катедра “Изкуствознание и художествено образование“, проф. д-р Иван Узунов, доц. д-р Марина Теофилова, инж. Пенчо Събев ДП „НКЖИ“, Поделение „УДВГД – Г. Оряховица“.

 


Ключови думи
метарезерви изложба
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати