Петък, 17 Мар 2023
            
Други

Областният информационен център представи резултатите от дейността си за 2022 г. и изпълнението на оперативните програми в региона

  16.12.2022 15:10
Областният информационен център представи резултатите от дейността си за 2022 г. и изпълнението на оперативните програми в региона

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново отчете резултатите от своята дейност през отминаващата 2022 календарна година. Това стана по време на пресконференция проведена в конферентната зала на центъра с участието на кореспонденти на централни и представители на местните медии.

От началото на годината до 15 декември екипът на ОИЦ – Велико Търново е организирал и провел общо 17 информационни събития с 246 участници в тях. Сред основните събития  са няколко работни срещи, събитие посветено на 9 май – Денят на Европа, поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ проведени от 28 юни до 6 юли 2022 г. в общините от Великотърновска област, информационни срещи със студенти от ВТУ, пресконференции и др.

За същия период от време в офиса на центъра са консултирани 356 посетители, а по телефон и имейл е отговорено на 154 запитвания. След отправена покана представители на ОИЦ са участвали в 15 информационни събития и обучения, оказано е логистично съдействие за провеждане на 2 събития и са популяризирани 72 инициативи и проекти на други организации. Извършени са 5 контролни проверки на процедури на Местни инициативни групи (МИГ) и са изготвени 6 бр. справки и становища. През годината ОИЦ – Велико Търново има регистрирани 58 публикации в различни медии и сайтове и изготвени и разпространени 47 бр. електронни седмични бюлетини.

Присъстващите журналисти бяха запознати и с изпълнението на оперативните програми в област Велико Търново за периода 2014-2022 г. В региона с европейски средства са финансирани общо 1 348 проекта на обща стойност 310 318 693 лв., които са изпълнявани от общо 999 бенефициенти. По брой договори и общата им стойност в Северен централен район за планиране, област Велико Търново се нарежда на второ място след Русенска област и преди областите Габрово, Разград и Силистра.

По общини най-много договори – 591 на обща стойност 123 млн. 464 хил. лв. и 505 бенефициенти, са регистрирани в Община Велико Търново. На второ място е Община Горна Оряховица със 172 договора за 55 млн. 486 хил. лв., изпълнявани от 112 бенефициенти, следвана от Община Свищов – със 142 договора, на обща стойност 46 млн. 989 хил. лв. и 96 бенефициенти.

По показател Оперативни програми 2014-2022 г. за област Велико Търново най-много са проектите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 810 договора на обща стойност 106 млн. 095 хил. лв. изпълнявани от 704 бенефициенти. На второ място е ОП „Развитие на човешките ресурси“ със 160 договора на обща стойност 38 млн. 204 хил. лв. и 76 бенефициенти. По ОП „Региони в растеж“ са регистрирани 34 проекта на обща стойност 75 млн. 285 хил. лв. изпълнявани от 6 бенефициенти.

Управителят на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново Светла Стефанова информира и за очакванията свързани с европейското финансиране за новия програмен период 2021-2027 г. - Споразумението за партньорство между България и Европейската комисия, Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и приоритети и финансов бюджет на десетте нови програми за периода до 2027 г.


Ключови думи
ОИЦ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати