Сряда, 01 Мар 2023
            
Велико Търново Общество

Областният информационен център във Велико Търново запозна студенти от ВТУ с новите програми за периода 2021-2027 г.

  30.11.2022 13:26
Областният информационен център във Велико Търново запозна студенти от ВТУ с новите програми за периода 2021-2027 г.

Студенти от специалност „Стопанско управление“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха запознати с новите програми на България, съфинансирани от Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. Това стана по време на информационна среща, проведена в Областен информационен център - Велико Търново, като част от Общата кампания на мрежата от областни информационни центрове, за представяне на програмите и популяризиране на националната законодателна рамка за новия програмен период.

В рамките на събитието управителят на ОИЦ - Велико Търново Светла Стефанова запозна младите хора с Кохезионна политика на ЕС, Европейски фондове за споделено управление (ЕФСУ) за 2021-2027 г., както и с основните източници на информация – Единния информационен портал на еврофондовете у нас, информационнаата система ИСУН 2020, сайтовете на програмите и на Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

Специално внимание бе отделено на Споразумението за партньорство, което определя рамката за управление, стратегията и приоритетите  за изпълнение през програмния период 2021 -2027 г. Представени бяха и очакванията свързани с европейското финансиране съгласно основните приоритети, специфичните цели и бюджета на всяка от новите програми, както и Националният план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 г. и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Участниците в събитието бяха запознати с отворените в момента процедури за кандидатстване, а също и с първите  планирани за обявяване процедури съгласно ИГРП на програмите за 2023 г. Акцент в презентацията бяха възможности за кандидатстване с проектни предложения през следващата година по Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националният план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 г.

От своя страна присъстващите поставиха въпроси свързани със спецификата при изпълнение на европроектите и с възможностите за младите хора по програмите от новия период до 2027 г. На студентите от ВТУ бяха представени дейността и видовете услуги предоставяни от ОИЦ – Велико Търново и бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.


Ключови думи
ОИЦ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати