Понеделник, 20 Фев 2023
            
Велико Търново Темида

Трима съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Велико Търново

  21.11.2022 15:19
Трима съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Велико Търново

Трима съдии встъпиха официално в длъжност в Окръжен съд – Велико Търново след спечелени от тях конкурси за незаети щатни бройки в окръжните съдилища. Съдия Милена Карагьозова ще правораздава в наказателното отделение на съда, а съдия Еманоел Вардаров и съдия Радка Цариградска – в гражданското отделение.

Милена Карагьозова натрупва опит първо като съдебен кандидат, а после и като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново и на 05.11.2001 г., встъпва в длъжност в Районен съд – Горна Оряховица, където правораздава като наказателен съдия до настоящия момент. Има над 23 години стаж в съдебната система.  

Еманоел Вардаров също идва от Районен съд – Горна Оряховица, където встъпва в длъжност като съдия в гражданското отделение на съда на 19.11.2001 г. В периода от 03.07.2006 г. до 08.02.2018 г., а после и от 12.07.2019 г. до 29.10.2019 г. е заместник на административния ръководител – зам.-председател на същия съд. Изпълнява и временно функциите на административен ръководител-председател на Районен съд – Горна Оряховица в периода 08.02.2018 г. – 12.07.2019 г. Има над 23 години стаж в съдебната система.

Приблизително същия стаж в съдебната система - 24 години - има и съдия Радка Цариградска, която до настоящия момент бе и.ф. административен ръководител и председател на Районен съд – Павликени. Нейната кариера започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново, а като районен съдия встъпва в Районен съд – Павликени на 18.10.1999 г. След спечелен конкурс за административни ръководители, от 06.03.2015 г. до 06.03.2020 г. е председател на същия съд, като след изтичане на мандата и е определена от Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите административен ръководител до провеждането на нов конкурс. С оглед настоящото и встъпване в длъжност като съдия в Окръжен съд – Велико Търново, ВСС е определил за и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд - Павликени съдия Цветомил Горчев, който също официално подписа документите за своето назначение.

И тримата новоназначени съдии в състава на Окръжен съд – Велико Търново са възпитаници на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имат достигнат най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“, получили са много добри оценки от последните си атестирания и не са им налагани дисциплинарни наказания.


Ключови думи
съдии Окръжен съд Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати