Сряда, 04 Яну 2023
            
Темида

Двама съдии встъпиха в длъжност в гражданското отделение на Окръжен съд – Велико Търново

  05.10.2022 12:18
Двама съдии встъпиха в длъжност в гражданското отделение на Окръжен съд – Велико Търново

Димо Колев и Ирена Колева встъпиха официално в длъжност като съдии в гражданското отделение на Окръжен съд – Велико Търново. Двамата бяха назначени с решение на Висшия съдебен съвет на основание спечелен от тях конкурс за незаети щатни бройки за съдии в окръжните съдилища (обявен на 5 юли 2019 г.).

 До настоящия момент те са правораздавали в Районен съд – Велико Търново, като и двамата са възпитаници на Русенския университет „Ангел Кънчев“, в който са завършили специалност „Право“.

Съдия Ирена Колева е родена в гр. Бяла и започва своята кариера като районен съдия в съда в родния си град през 2000 г. От 2010 г. до 2016 г. правораздава в Районен съд – Горна Оряховица, а от 2016 г. започва работа като съдия в Районен съд – Велико Търново. От 01.03.2018 г. е командирована в Окръжен съд – Велико Търново. Има над 23 години юридически стаж, който е изцяло натрупан в съдебната система.

Съдия Димо Колев е роден в гр. Горна Оряховица. Започва работа в съдебната система като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, а от 16.10.2013 г. е назначен като съдия в Районен съд – Велико Търново. От 11.03.2020 г. до момента е заместник на административния ръководител и зам.-председател на същия съд. Има над 18 години юридически стаж, от които повече от 12 години в съдебната система.

Съдия Колев и съдия Колева имат комплексна оценка „много добра“ от последните си периодични атестации и никога не са им налагани дисциплинарни наказания.   

За последен път Висшият съдебен съвет назначи съдия на щат в Окръжен съд – Велико Търново през 2013 г.


Ключови думи
съдии
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати