Понеделник, 13 Фев 2023
            
Общество

Областният управител върна решението за земята за фотоволтаици край Леденик

  14.11.2022 13:59
Областният управител върна решението за земята за фотоволтаици край Леденик

Съобразно правомощията за упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, областният управител инж. Георги Гугучков върна решения на пет общински съвета от област Велико Търново.

Върнатите решения са за периода от месец септември до месец ноември тази година и се отнасят за решения на Общинските съвети в Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Сухиндол и Велико Търново.

Със заповед от 11 октомври т. г. е върнато за ново обсъждане решение №527 на Общински съвет – Полски Тръмбеш. С него е допълнена Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в общината. В нарушение на чл. 29 от АПК Общинският съвет е предвидил подаване на документ с наименование „молба“, което обаче противоречи на самата Наредба и не е законоиздържан терми. Вместо това трябва да се използва терминът „искане“ или „заявление“. Последвало е ново решение, което е съобразено с указанията на Областния управител.

Със заповед от 12 октомври т. г. е върнато за ново обсъждане решение №878 на Общински съвет Горна Оряховица, с което е приета Наредба за поддържане на обществения ред. Тя обаче е в противоречи със Закона за ветеринарно-медицинската дейност, НК, АПК и др.

Със заповед от 11 октомври е върнато за ново обсъждане и решение №338 на Общинския съвет Сухиндол. С него се дала съгласие за предоставяне на безвъзмездно ползване от ДГ „Соня“ моторно превозно средство „Мерцедес Бенц“ с 22 плюс 1 места на стойност 173 340 лв. Детската градина е задължена да използва автомобила единствено за превоз на пътуващите деца в предучилищна възраст, а всички разходи и ремонти по експлоатацията му са за нейна сметка. Според юридическия екип на Областна администрация обаче има несъответствия между мотиви и диспозитив на решението, което го прави неказоносъобразно и не може да се установи по безспорен начин какви права се учредяват в полза на детската градина.

Със заповед от 11 ноември т. г. е върнато решение №1134 на Общинския съвет във Велико Търново, с което се дава съгласие за промяна на предназначението на недвижими имоти - пасища и мера, общинска собственост в землището на с. Леденик за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Решението е трябвало да бъде прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници –т.е. с най-малко 25 гласа „за“, а не с 22, затова не е валидно и трябва да мине на ново обсъждане. Освен това Общинският съвет не е мотивирал как промяната на предназначението на тези имоти ще се отрази на нуждите на житновъдите в района.


Ключови думи
Леденик
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати