Четвъртък, 02 Фев 2023
            
Велико Търново Други

Областният съвет за намаляване риска от бедствията обсъди на заседание готовността за зимния сезон във Великотърновска област

  03.11.2022 14:36
Областният съвет за намаляване риска от бедствията обсъди на заседание готовността за зимния сезон във Великотърновска област

Областният съвет за намаляване риска от бедствията обсъди на работно заседание готовността за зимния сезон във Великотърновска област. Срещата бе водена от областния управител инж. Георги Гугучков и на нея присъстваха заместниците му Петя Райкова и Станислав Николов, директори и представители на институции и десетте общини от региона.

Зимното поддържане на територията на Областно пътно управление ще се изпълнява от „Пътни строежи Велико Търново“ АД. В областта е заявена необходимата техника от общо 73 машини, в това число роторни снегорини, комбинирани машини, товарачи, автокранове, влекачи и т.н. Определени са и количествата материали, като за целия зимен сезон са нужни 13 200 тона инертни материали, 3 500 тона сол и 70 тона сухи химически материали. Повечето от тях вече са налични, стана ясно по време на заседанието.

По общини ситуацията е следната:

Община Велико Търново има сключен договор за срок от две години с фирма „НЕЛСЕН – ЧИСТОТА“ООД за снегопочистване и зимно поддържане в града. Фирмата разполага с нужната техника, както и с 400 тона пясъчно-солна смес, договорени са 2 000 тона пясък и се очаква доставката на още 1 500 тона сол. Тротоарите и обществените места във В. Търново ще се почистват ръчно и машинно от ОП „Зелени системи“.

В Община Горна Оряховица Общинското предприятие „ППИО“ е осигурило 126 тона пясък и 109 тона техническа сол за пътните настилки и пешеходните участъци. Има подписан договор за доставка на допълнителни количества сол. Осигуряването на населението с продукти от първа необходимост се прави от „Славянка“ ЕАД и външни доставчици.

Община Елена има договор за доставка на газьол за промишлени нужди, като е направено зареждане с нужното количество за нормална работа на учрежденията. Актуализиран е списъка с населените места, където живеят хронично болни с техните придружители за екстремална евакуация при нужда. Има списък и за високопланинските бази, хижи, места за отдих и категоризираните туристически обекти. Снегопочистването извършва общината със собствени сили и средства. При тежки бедствени ситуации има готовност за ползване на високопроходима тежка верижна техника.

Община Златарица е в процес на избор на изпълнител за доставка на пелети чрез Софийската стокова борса. Училища и детски заведения, които се отопляват на твърдо гориво, са заредени с дърва за огрев. Актуализиран е списък с хронично болни лица, изготвено е маршрутно разписание по дни и часове за движението на училищните автобуси на трите училища, които имат микробуси и автобуси, превозващи ученици в общината. Изготвен е и график съвместно със „Славянка“ ЕАД за доставка на хляб и хлебни изделия по дни и часове в населените места, в които не функционират търговски обекти. Снегопочистването на уличната мрежа в града и в селата Равново, Дедина и Разсоха се прави от Звеното за социални услуги към.

От Община Лясковец докладваха, че е опреснена хоризонталната маркировка в центъра, около училищата и детските градини, както и по основните села. Закупени са и нови пътни знаци. През зимния сезон ако има закъсали хора те ще се настаняват във „Ваканционно селище – Манастира“ в града, а закъсалите автомобили – в района на бензиностанция „Лукойл“. Към момента са сключени договори за снабдяване с природен газ на звената на бюджетна издръжка за отоплителния сезон. За финансовото обезпечаване на зимното поддържане са предвидени почти 165 000 лв.

В Община Павликени предстои сключване на договор с фирма-изпълнител за общинската пътна мрежа и за гр. Бяла Черква. При нужда ще бъде привлечена и допълнителна техника от ОБ „БКД“. Предвидени са 100 тона пясък и 29 тона сол за опесъчаване на улиците в града, раздадени са и 100 гребла за почистване по селата, учебните и здравните заведения.

В община Полски Тръмбеш уличната пътна мрежа се поддържа от ОП „Чистота“. Обявена е обществена поръчка за снегопочистването. При влошаване на обстановката има необходимата организация за снабдяване на населението с продукти от първа необходимост.

В община Свищов до момента са сключени няколко договора за почистване на пътни участъци свързващи общинския център със селата Ореш, Х. Димитрово, Червена и Овча могила. Останалите населени места ще се поддържат от кметовете чрез наети фирми. При усложнена зимна обстановка може да се разчита на специализирана техника на военно формирование 28880 – Белене чрез Министерството на отбраната. Всички здравни и социални заведения са готови за зимния сезон.

В община Стражица има сключен договор за почистване на общинската пътна мрежа с „Глобъл Клинър“ ООД. Осигурени са 14 машини, 100 тона пясък и 30 тона сол.

В община Сухиндол почистването на уличната мрежа в общинския център ще става с трактор Беларус -952/4Х4/, собственост на общината. Предстои подписване на договор за общинската пътна мрежа и тази в селата. Доставите на отоплително гориво в детските заведения е извършено с разчет до края на сезона.

На заседанието готовността за зимния сезон отчетоха представители на ВиК „Йовковци“, Електроразпределение Север АД, РОЦ – Горна Оряховица и Габрово, „Топлофикация – ВТ“ АД, „Овергаз Мрежи“ АД, Предприятие „Язовири и каскади“, „Напоителни системи“ и РД ПБЗН.

Изводът, който направи областния управител инж. Георги Гугучков е, че на територията на област Велико Търново са предприети нужните мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на населението през зимния период и при усложнена зимна обстановка.

След заседанието областният управител инж. Георги Гугучков даде пресконференция. На нея присъстваха представители на ОДМВР, РДПБЗН и Електроразпределение Север АД, РОЦ – Горна Оряховица и Габрово.

 


Ключови думи
областен управител готовност зима
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати