Четвъртък, 11 Авг 2022
            
Елена Общество

Деца от Елена обмениха опит с младежи от Карлово

  29.07.2022 09:25
Деца от Елена обмениха опит с младежи от Карлово

На 27 юли в село Раювци се проведе обучение и обмяна на опит между клуб „Доброволци“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Карлово и деца от Българския младежки червен кръст – град Елена.

Целите на интересното събитие бяха свързани с изграждане на доверие и екипен дух, насърчаване на отговорността и гражданската активност на учениците, както и разгръщането на техния потенциал.

Форумът бе организиран от Нели Минчева, секретар на МКБППМН - Карлово, а лектор бе психологът и обучител чрез метода „учене чрез преживяване“  Евгения Загорова.

Темите в програмата включваха създаването на доверие и подкрепа между участниците, постигането на общностна култура за сътрудничество, преодоляването на бариери при общуването, както и конструктивната обратна връзка. Обучението бе проведено в приятна обстановка на открито, с много образователни и занимателни игри, които провокираха творческото и рационално мислене на младежите.
За няколко часа младите хора от Елена и Карлово успяха да създадат приятелски отношения, а накрая за всички имаше сертификати и подаръци.


Ключови думи
Карлово
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати