Четвъртък, 29 Сеп 2022
            
Велико Търново Други

За професията на магистрата и опасностите в интернет говориха следователи от Окръжната прокуратура пред ученици от колежа "Аркус“

  30.06.2022 15:25
За професията на магистрата и опасностите в интернет говориха следователи от Окръжната прокуратура пред ученици от колежа \

В дух на дискусия премина срещата на следователи от Окръжна  прокуратура – Велико Търново с ученици от осмите класове в ЧПГ „Американски колеж - Аркус“. Инициативата е част от Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира след подписано споразумение за сътрудничество между  Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.  

Драгомир Марков - младши следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново, обясни на учениците какво е магистрат и представи професиите следовател, прокурор и съдия. Той разясни какви са изискванията и образованието, които са нужни, за да станат юристи и ги запозна със статута и функциите на магистратите и съдебната власт. По увлекателен начин обясни действията, които се извършват в досъдебната  фаза на наказателното производство, какво прави следователят и какво прокурорът и даде подходящи за аудиторията примери от практиката.

Възпитаниците на колежа задаваха въпроси за действията по разследването – как се вземат отпечатъци, ползва ли се в разследването полиграф, правят ли се рисувани портрети по описание и служат ли видеозаписите като доказателство в разследването.

По темата „Децата и компютърните/кибер престъпления“ говори Людмил Маноилов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново. Следователят с дългогодишен опит обърна внимание на учениците за безопасното използване на ресурсите на глобалната мрежа и рисковете да станат жертва на престъпление или те самите да извършат такова. С учениците той коментира опасностите, които крие споделянето на лична информация, в т. ч. лични данни, включващи фотографски изображения и детайли от личния и обществения живот,  и как да се предпазват от контакти с фалшиви профили и фишинг атаки, които могат да им навредят.

В края на срещата всеки ученик получи удостоверение за участие в програмата, Конституция на Република България и подаръчни комплекти, изработени със средства, предоставени по програмата от ВСС.


Ключови думи
Аркус
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати