Четвъртък, 29 Сеп 2022
            
Други Свищов

Станция за проследяване на качеството на атмосферния въздух действа в СУ„Николай Катранов“

  30.06.2022 14:06
Станция за проследяване на качеството на атмосферния въздух действа в СУ„Николай Катранов“

В СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов вече функционира модерна станция за проследяване качеството на атмосферния въздух в реално време. Благодарение на тази иновация, училището разполага с пълен инструментариум за проследяване на обкръжаващата среда, за да гарантира здравето на учениците си, тъй като децата са значително по-уязвими спрямо възрастните към въздействието от дишане на замърсен въздух.

Замърсяването в повечето случаи е трудно доловимо с просто око или от обонянието на хората. За да бъде отчетено, се изискват прецизни сензорни устройства. Монтираната в училището професионална метеостанция предлага измерване на температура, влажност, атмосферното налягане, фини прахови частици, индекс за качеството на въздуха. Данните от станцията се визуализират на интерактивен дисплей, като програмата предлага и любопитна информация под формата на повече от 200 факта за околната среда, исторически данни за европейския индекс на качеството на въздуха, проследяване на регулаторното съответствие, оцветяване в съответния цвят на нивото на замърсяване, съгласно европейското законодателство, препоръки за дейностите на открито.

Модерното решение се реализира в партньорство с габровската фирма „Сенстейт Технолоджис“, която осигурява иновативните технологии, а средствата СУ „Николай Катранов“ спечели с конкурентен екопроект в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2022“, финансирана от МОСВ и ПУДООС.

Проектът цели да се повиши осведомеността на училищната общност по въпросите за качеството на въздуха и другите екологични проблеми на 21-ви век. Данните от монтираните интерактивни технологии за мониторинг на въздуха в училището ще бъдат наблюдавани и анализирани с учениците в часовете по природни науки, както и по време на извънкласните дейности в училище. Данните за качеството на атмосферния въздух от станцията на СУ „Николай Катранов“ са публични и могат да бъдат наблюдавани онлайн на интерактивната карта: https://senstate.com/map/

В двора на училището ще бъде оформена и открита класна стая, където учениците ще могат да провеждат учебни занятия и да търсят идеи за ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност върху качеството на въздуха.

Това е поредният екологичен проект, който реализира СУ „Николай Катранов“ в съответствие с визията му на устойчиво екоучилище, чиято общност мисли и действа с отговорност за бъдещето.


Ключови думи
СУ Николай Катранов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати