Събота, 17 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Други

Деня на икономиста отбелязаха в ПГЛПИ „Атанас Буров“ в Горна Оряховица

  15.06.2022 10:57
Деня на икономиста отбелязаха в ПГЛПИ „Атанас Буров“ в Горна Оряховица

На 11.06. в България се отбелязва празникът на икономистите. Денят е обявен за професионален празник през 2005 г. с решение на Министерския съвет по повод 110 години от създаването на първото икономическо дружество в България.

В ПГЛПИ „Атанас Буров“ празникът беше отбелязан на 10.06. със среща на учители и ученици с проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономическия университет – Варна. Той беше посрещнат от учениците от 11.а клас, които бяха изготвили специална презентация. С нея те представиха специалностите в гимназията и уменията, които те формират у избралите ги ученици. Подготвянето на кадри, които да се реализират успешно в бизнеса, е сред приоритетните цели на Професионалната гимназия. А за успешното осъществяване на тази цел говори фактът, че много бивши възпитаници на ПГЛПИ „Атанас Буров“ заемат престижни позиции в големи български и чуждестранни фирми.

Акцент в презентацията на учениците беше връзката между двете институции – ПГЛПИ „Атанас Буров” и Икономически университет – Варна. Висшето учебно заведение е логичен избор за продължаване на образованието на учениците от Професионалната гимназия. Там те успяват да надградят и усъвършенстват знанията и уменията, натрупани по време на гимназиалното си образование.

Тема на проведената среща беше „За бизнес моделите на компаниите“. Проф. Станимиров, като добър оратор, успя да поднесе темата достъпно и интересно и да включи учениците, които изказаха своите гледни точки. Наблягайки на личния си опит, ректорът даде на аудиторията си не само информация, но и вдъхновение. Учениците разбраха колко важно е да планират, да не се примиряват с посредствени резултати и да вярват в себе си.

Срещата приключи с намерението за съзнаване на традиция и с готовност за поддържане и развиване на отношенията между двете институции, които имат обща цел – създаване на отлично подготвени професионалисти, които да променят и подобряват бизнес средата в България.


Ключови думи
ПГЛПИ Атанас Буров
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати