Понеделник, 26 Сеп 2022
            
Други Златарица

В Златарица изграждат пречиствателна станция за 3, 5 млн. лв.

  26.05.2022 16:31
В Златарица изграждат пречиствателна станция за 3, 5 млн. лв.

Град Златарица най-после ще има пречиствателна станция. С решение от 20.05.2022г. на Управителния съвет на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) единодушно е прието отпускането на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 540 000 лв. с ДДС за реализация на проект: "Изграждане на ПСОВ Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор".

Новината съобщи кметът Михаил Ганев. Ганев написа още:

"Това, разбира се, е първа, но може би най-важна стъпка към реализацията на отколешната мечта на всеки един от нас - да живеем и работим в един истински развит град, с необходимата инфраструктура, като същевременно пазим природата чиста. На всички е ясно, че изпълнението на проекта е основа за поетапното доизграждане и присъединяване на канализационната система на гр. Златарица. Точно по тази причина пречиствателната станция беше изведена като приоритет в настоящият ми мандат.

Ето така - стъпка по стъпка, макар и със закъснение (близо половин век след обявяване на Златарица за град) нашето населено място ще се нареди достойно до градовете с напълно развита инфраструктура, задоволяваща в пълна степен потребностите на населението".


Ключови думи
Михаил Ганев Пречиствателна станция Златарица ПУДООС
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати