Понеделник, 26 Сеп 2022
            
Други Лясковец

Лясковското НУ „Цани Гинчев“ бе домакин на среща за споделяне на добри образователни практики

  19.05.2022 11:08
Лясковското НУ „Цани Гинчев“ бе домакин на среща за споделяне на добри образователни практики

Начално училище “Цани Гинчев” в Лясковец бе домакин на мобилност по Националната програма на МОН “Иновации в действие”. То посрещна училища-партньори от два големи града - 98 НУ “Св. св. Кирил и Методий” - град София и ОУ “Антон Страшимиров” - град Бургас.

Лясковското начално училище получава статут на иновативно с решение на Министерския съвет № 523 от 22.07.2021 г.  Осъзнавайки ролята на емоционалната интелигентност и адаптивността за благополучието на учениците, училищният екип разработва проект, насочен към усъвършенстване на уменията на XXI век и прилагане на подходите на социално-емоционалното учене в училище. Проектът включва сформиране на тринадесет клуба за личностно развитие. Дванадесет от тях са предназначени за учениците, включени в целодневна организация на учебния ден. Един от клубовете е насочен към работа с родителите.

На срещата педагогическите специалисти от училището демонстрираха пред своите колеги от Бургас и София дейности в няколко клуба. Всички занимания бяха обединени от темата “Здравословен начин на живот”. Малките еколози изработиха колело на здравословното хранене, в което бяха включени основните видове храни, необходими за здравословен начин на живот. Спортистите от клуб „Бързи, смели, сръчни“ се надпреварваха в играта “Топка над мрежа”. Художниците моделираха плодове и изработиха красиво пано – кошница с плодове, използвайки капачки от пластмасови бутилки. Учениците от клуб „Талантино“ се грижеха за доброто настроение на всички с песни, танци и стихотворения на същата тематика.

През втория ден от посещението се проведе Кръгла маса за представяне на предлаганите иновации и споделяне на добри образователни практики. Събитието се състоя в Музея на гурбетчийското градинарство. Присъстваха 35 души, сред които д-р Ивелина Гецова - кмет на Община Лясковец, адв. Людмила Илиева - областен управител на област Велико Търново, доц. д-р Соня Будева - заместник-областен управител, преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и експерти от РУО-Велико Търново, общинска и областна администрация.

Кметът на града-домакин д-р Ивелина Гецова откри кръглата маса и изрази своето задоволство, че екипът на НУ “Цани Гинчев” - град Лясковец е партньор и  обменя опит с колегите си от две доста успешни училища в два големи града. С гордост сподели, че училище „Цани Гинчев“, макар и в малък град, винаги е в крак с новите технологии и успешно се справя с предизвикателствата и динамиката на новото време.

Областният управител адв. Людмила Илиева изрази мнение, че споделянето на добрите образователни практики и въвеждането на иновациите в образователния процес е основна предпоставка за ефективността и повишаване на качеството му. По този начин ще се пребори функционалната неграмотност и от българските училища ще излизат образовани, интелигентни, конкурентни и готови да отговорят на съвременните предизвикателства ученици.

Начално училище “Цани Гинчев” - град Лясковец представи своя иновативен проект: „ЗАЕДНО - Знаещи, Активни, Емпатийни, Добронамерени, Напредващи и Отговорни“, в рамките на който са сформирани следните клубове за личностно развитие, които функционират през времето за занимания по интереси като част от целодневната организация на учебния ден:

Клуб “Малки медиатори” - в него учениците придобиват знания за същността на конфликта и разрешаването му по мирен начин. Тренират се социални умения, като: ненасилствена комуникация, толерантност, емпатия и сътрудничество. Развива се емоционалната интелигентност. Учениците се запознават с термините: конфликт, спор, несъгласие, неразбиране/недоразумение, медиатор, медиация и др.

Екоклуб допринася за повишаване на екологичното съзнание и култура на учениците, за формирането им като активни граждани - знаещи, можещи, търсещи и участващи в дейности за опазване на околната среда. С учениците се провеждат беседи, целящи осъзнаване на връзката с природата, зависимостите между отделните компоненти, възможностите за влияние на всеки гражданин за опазване на околната среда. Дейността на клуба включва и работа в опитното поле, овощната градина и горския кът на училището.

Клуб “Добродетели” – дейността му е насочена към насърчаване на учениците да развиват благородните си качества, да се вглеждат в себе си и да търсят истински ценното в сърцата си и така да имат повече разбиране, съпричастност и търпение, когато общуват с другите.

Клуб "Приятелите на Зипи" – програмата, по която работи той, е изградена от поредица илюстрирани разкази за едно насекомо Зипи. Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата. Докато слушат и обсъждат проблемите от разказите, те участват в забавни дейности (рисуване, ролеви техники, игри). Децата развиват положителни стратегии за справяне в проблемни ситуации.

Клуб "Юнак" спомага изграждането на основите на двигателната култура на детето като необходимо условие за неговото развитие. Заниманията в клуба включват изучаване на композиция „Юначе“. Тя се състои от 3 основни части: І част – Фигурни придвижвания с бягане; ІІ част – Гимнастическа композиция и ІІІ част – Народен танц – Ръченица.  Заниманията в клуба подпомагат подготовката на учениците за участието им в Национален детски олимпийски събор „Юначе“, който се провежда ежегодно, с изключение на последните две пандемични години.

Клуб “Бързи, смели, сръчни” – дейността му е насочена към насърчаване на учениците да развиват физическата култура и активност, умения да играят, да се забавляват и да развиват своите двигателни навици и компетенции.

Клуб "Талантино" развива артистичните и музикални заложби на учениците чрез поставяне на кратки сценки и скечове; работа върху песенен и друг музикален материал.

Клуб “Изящни изкуства” поднася допълнителни знания на учениците в сферата на изобразителните и изящните изкуства. Занятията дават възможност за развитие на творческо мислене и усет към цветовете и формите, към изкуството и природата, подпомагат формиране на естетически вкус. По време на занятията учениците работят с различни видове материали и техники. Изработват пана от естествени природни материали, картички, картини и украса, които се използват за празнични изложби. У учениците се възпитават търпение, сръчност, умения за работа в екип, толерантност. Заниманията помагат на учениците не само да виждат красотата в света около себе си, но и сами да я създават.

Клуб “Прозорец към света” спомага учениците да развият любов към книгите и четенето и да усъвършенстват четивните си умения. Подпомага процесите на възприемане, интерпретация и илюстрация на кратки по обем художествени произведения.

Клуб “Дигитален свят” – в него учениците придобиват знания и практически умения в областта на информационните технологии, приложните компютърни програми и дигитални изкуства. Чрез индивидуални и групови задания и проекти, те усъвършенстват придобитите умения.

Клуб “Родолюбие” – насочена е към формиране личностно отношение към род, родина, народ, семейство, приятели, традиции и обичаи.

Клуб „Спорт и здраве“  – чрез занимания в клуба се цели формиране на интерес и осъзнаване на необходимостта от занимания със спорт още от начална училищна възраст; подобряване на общото физическо развитие на учениците и повишаване на качествата бързина, ловкост, сила, издържливост и закаляване на детския организъм чрез провеждане на повече игри на открито и спорт сред природата.

Клуб “Приобщеният родител” е насочен към съдействие, подпомагане и подкрепа на родителите по въпроси относно взаимоотношенията им с децата и проблеми във възпитанието и развитието им. Разискват се и въпроси, свързани с училищния живот.

ОУ “Антон Страшимиров” - град Бургас прилагат иновация, насочена към интегрирането на обучението по природни науки, математика и информационни технологии с глобална тема "Космос" чрез проекто-базирано и проблемно-ориентирано обучение. Целта е да се повиши интереса на учениците към обучението и училищния живот. Във всяка от трите години на иновацията глобалната тема се разбива на подтеми: Слънчева система, Звезди и галактики, Земя, хора, Космос. Всяка година завършва с представителна изява: Вечер на астрономията, Състезание Космически сървайвър, проектна седмица "Космос".

Иновацията на 98 НУ “Св. св. Кирил и Методий” - град София е на тема: “Училищен празничен календар”. Целта й е изграждане на позитивен климат за работа в училището, приобщаване на всеки член на общността, съобразно индивидуалните му личностни потребности към общите цели и идеи, чрез възможност за изява в областта на науката, изкуството и спорта.

По време на кръглата маса се отбеляза ролята на патрона на училището – домакин – възрожденецът Цани Гинчев. Той още в началото на XIX в. разбира, че учебните програми са тежки и се опитва да направи уроците интересни и да ги обвърже с практически знания и умения. В час по ботаника води децата да събират билки, а по химия прави опити с подръчни средства в училищната лаборатория.

Доц. д-р Мариела Тодорова-Колева от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” наблегна на факта, че всяка иновация са добре забравените постулати на реформаторската педагогика. Тя даде пример с опитните полета, които се срещат в учението на Мария Монтесори и идеите на Петерсен, който доближават интериора на училището в максимална степен до уюта на дома.

Ръководният екип на НУ “Цани Гинчев” - град Лясковец се похвали, че стартира работа по проект “Всяко дете - пълноценен член на общността”. Основната му цел е пълноценната интеграция на децата и младежите в риск и с множество и комплексни психо-социални потребности. Доц. д-р Соня Будева, заместник областен управител и преподавател в катедра "Организация и методология на социалните дейности" на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, приветства идеята и обеща съдействие за реализиране и развитие на дейностите по проекта. В този контекст бе засегна и друга важна тема, а именно - ролята на социалния работник в училище и диференцирането му от училищния психолог и педагогическия съветник.

В края на събитието всички участници си дадоха обещание, че това ще е началото на поредица срещи, които да подобрят взаимодействието между училището и семейството и ще обединят усилията си в посока повишаване благополучието на децата.


Ключови думи
НУ Цани Гинчев
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати