Понеделник, 15 Авг 2022
            
Елена Култура

Община Елена финансира творби, свързани с историята и развитието на града

  14.05.2022 07:52
Община Елена финансира творби, свързани с историята и развитието на града

Община Елена и Постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общинския съвет обявяват конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в общината за 2022 г. Община Елена подпомага на конкурсен принцип проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението. Финансира се издаването на творби, свързани с историята и развитието на Елена. Приемат се и проектни предложения за реализация на възстановки, спектакли, концерти, филми, рекламни материали и други инициативи, представящи уникалността  на град Елена като културно средище.

Кандидатите подават проектното си предложение /Заявление по образец/ във времето от 10.05.2022 г. до 09.09.2022 г. включително до Постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет - Елена.
Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации. Лица и организации, които виновно не са изпълнили задълженията си по предходни договори с Община Елена, имат просрочени задължения, произтичащи от неплатени данъци, наеми, консумативи и други, не се допускат до разпределение на одобрените средства.

Резултатите от провеждане на конкурса ще бъдат обявени от Постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет Елена  не по-късно от 21.09.2022 г. / сн. Община Елена


Ключови думи
Община Елена книгоиздаване
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати