Вторник, 27 Сеп 2022
            
Велико Търново Икономика

КЕВР ще реши за новата цена на водата от ВиК „Йовковци” на 31 май, до две седмици се чакат становища на заинтересовани

  11.05.2022 07:21
КЕВР ще реши за новата цена на водата от ВиК „Йовковци” на 31 май, до две седмици се чакат становища на заинтересовани

Водата във Великотърновска област вероятно ще поскъпне с повече от лев на кубик или с близо 50% от 1 юли. Основните причини за увеличението са повишените разходи за електроенергия, материали, външни услуги и персонал, твърдят от дружеството.

В момента битовите потребители на ВиК „Йовковци” плащат 2,388 лв. на кубик за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Предложението на водния оператор е цената да стане 3,463 лв. на кубик.

Решението ще бъде взето на 31 май на закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

На 9 май КЕВР разгледа на открито заседание проект на бизнес план и предложение за цени на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД за новия регулаторен период 2022-2026 г. Заседанието и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн.

Основните моменти в обосновката за новите цени на ВиК са:

Основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи но дружеството за материали и външни услуги, сред които драстично увеличение има при разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г.

В разходите на ВиК оператора е заложен и ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

От съществено значение за подобряване качеството и устойчивостта на предоставяните ВиК услуги в област Велико Търново е и осигуряването на финансиране на инвестиции в публични ВиК активи.

На проведеното открито заседание  и обществено обсъждане управителят на ВиК дружеството изрази подкрепа на изводите на Комисията по отношение на предлаганите бизнес план и цени за периода 2022-2026 г. Подчертано беше, че цените са под нивото на социална поносимост и одобряването им ще даде възможност дружеството да изпълни заложените показатели и инвестиционната си програма.

Предвижданията за изменение на комплексната цена за ВиК услуги (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за битови потребители) в област Велико Търново са да нарасне от 2.388 лв/м3 с ДДС до 3,463 лв/м3 с ДДС. Предлаганата цена за 2022 г. е под нивото на социалната поносимост за областта - 4,80/м3 лв.

ВиК операторът отчита ниво на общи загуби на вода в размер на 12.2 м3/км/д през базовата 2020 г., което е значително по-ниско от отчетеното на национално равнище ниво от 18,67 м3/км/д. Предвижда се загубите да бъдат намалени с 18% и да достигнат 10 м3/км/д през 2026 г.

Дружеството отчита и прогнозира високо ниво на качеството на питейната вода, с ниво на съответствие над 99,8% в големите зони на водоснабдяване, и над 99,6% в малките зони. По този показател операторът надвишава регулаторните изисквания.

Постигането на дългосрочна устойчивост на предоставяните ВиК услуги в област Велико Търново ВиК операторът гарантира с предвидените  инвестиции в публични ВиК системи и съоръжения в общ размер от 20 351 хил.лв. Това ниво значително надвишава предвидените в договора с АВиК-Велико Търново в размер на 5 919 хил.лв.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да представят писмени становища по доклада и проекта на решение за бизнес плана и ценовото заявление на ВиК дружеството за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Комисията ще приеме решения за одобряване на бизнес плана и цените на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД на закрито заседание, насрочено за 31.05.2022  г. 


Ключови думи
ВиК Йовковци КЕВР цена на водата
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати