Събота, 28 Май 2022
            
Велико Търново Темида

Прокурор Йордан Кожухаров встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура – Велико Търново

  03.05.2022 14:48
Прокурор Йордан Кожухаров встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура – Велико Търново

Прокурор Йордан Кожухаров встъпи в длъжност „прокурор“ в Окръжна  прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от Цани Попов – заместник на административен ръководител и заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Прокурор Кожухаров бе избран на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с протокол №37 от 03.11.2021 г.

Прокурор Кожухаров има 26 години и 9 месеца  юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната си кариера започва през 1994 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд - Велико Търново. От 1994 година е прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, като в периода от 2001 г. до 2010 г. е заместник–районен прокурор, а от 2010 г. до 2015 г. е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – В. Търново. От 2020 г. е командирован като прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново.


Ключови думи
Йордан Кожухаров Цани попов Окръжна прокуратура - Велико Търново