Неделя, 02 Oct 2022
            
Горна Оряховица Други

ПГЛПИ „Атанас Буров“ работи по проект за повишаване на ефективността от партньорствата между училището и работодателите

  03.05.2022 09:38
ПГЛПИ „Атанас Буров“ работи по проект за повишаване на ефективността от партньорствата между училището и работодателите

ПГЛПИ „Атанас Буров“ участва в Проект  BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Максималната продължителност на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 30.12.2023 г. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училището и работодателите, подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. 

През учебната 2021-2022 година в проекта се включиха 47 ученици от XI и XII клас от специалности „Експлоатация на автомобилния транспорт“ и „Електронна търговия“. Под ръководството на опитни наставници и с помощта на наблюдаващи учители, те са подпомагани при формиране на професионални умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация, прилагане на иновативни и практически форми на обучение, необходими за  формиране на бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, с цел успешната  им реализацията след завършване на обучението по избраната професия.

Всеки ученик провежда практика с продължителност 240 часа в реална работна среда в партньорски на училището фирми „Складова техника“АД“, „ИНТ-АКТИВ“ ЕООД, “Мирвана“ ООД, “Виктория-05“ ООД, „Гениус БГ“ ЕООД, „Личев Груп“ ЕООД, „Яни кар 03“ ЕООД и др. След успешното завършване на проекта, всички практиканти получават сертификати за участие и парично възнаграждение в размер на 372 лева.


Ключови думи
ПГЛПИ Атанас Буров
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати