Неделя, 26 Юни 2022
            
Велико Търново Други

Изложба в РИОСВ във Велико Търново представя видове и местообитания с европейско консервационно значение в България

  24.04.2022 18:58
Изложба в РИОСВ във Велико Търново представя видове и местообитания с европейско консервационно значение в България

До края на април РИОСВ - Велико Търново е домакин на фотоизложбата „Натура 2000 в България“, подготвена от природозащитната организация „Зелени Балкани“.

Изложбата представя 30 фотографии на видове и местообитания с европейско консервационно значение в България, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на „Зелени Балкани“.

Идеята на изложбата е да представи пред широката общественост значението на Европейската мрежа Натура 2000 като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в нашата страна, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

От страна на РИОСВ е предвидена възможност за представяне на темата пред ученици с една от следните дейности по избор – презентация за Натура 2000, беседа за видовете в изложбата, представяне на защитени видове растения и животни в резерватите в региона „Хайдушки чукар“, „Бяла крава“ и „Савчов чаир“ или в защитени зони „Рибарници Хаджидимитрово“ и „Остров Вардим“, обучение за действия при намиране на бедстващо животно, както и представяне на филм зa създаването на мрежата в България „Общоевропейска екологична мрежа Натура 2000 в България“.

Програмата на всяко организирано посещение ще бъде съобразена със заявения интерес от учителите, които са организатори на групите.


Ключови думи
РИОСВ