Сряда, 23 Авг 2023
            
Велико Търново Други

Студенти от ВТУ се включиха в инициативите на РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

  24.05.2023 10:23
Студенти от ВТУ се включиха в инициативите на РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

РИОСВ - Велико Търново бе домакин на студентски семинар на тема „Река Янтра и нейното биоразнообразие” и географски куиз „Природата в нашия живот”, с които двете институции - РИОСВ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязаха 21 май – Европейския ден на „Натура 2000”.
Студентите разгледаха гостуващата изложба „Река на биоразнообразието” на Регионален природонаучен музей – Пловдив, посветена на река Марица и нейното биологично разнообразие. Реалистичните макети на животни, срещани по поречието на реката, завладяващото кратко видео към изложбата и образователните табла представят историята, географията и екологията на реката.
Студентски екипи от пет специалности на Историческия и Филологическия факултет на ВТУ - „Културен туризъм“, „Регионално развитие и геоикономика“, „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по български език и история“ представиха презентации за биологичното разнообразие на река Янтра – растителен и животински свят, както идейни и нестандартни виждания за природните приложения в ежедневието на хората.
Събитието завърши с провеждане на географски куиз на тема „Природата в нашия живот“, посветен на 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие. В него взеха участие 4 отбора, които отговаряха на въпроси за определено време.
Отбелязването на Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ със студенти е част от инициативите на РИОСВ за 2023 г. Студентските проекти са реализирани по учебните дисциплини „Екотуризъм“ и „Защитени природни обекти“, под научното ръководство на гл. ас. д-р Тамара Драганова в рамките на проект „Научни и образователни аспекти на географската диференциация на Европа през призмата на социокултурната динамика“ с научен ръководител проф. д. н. Атанас Дерменджиев.

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на Европейския съюз (ЕС) за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21-ви май се обявява за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.
22 май e Международен ден на биологичното разнообразие, обявен от Генералната асамблея на Обединените нации през декември 2000 г. с цел да се повиши разбирането и осведомеността по въпросите на биоразнообразието. На този ден през 1992 г., по време на конференция в Найроби, е приета Конвенцията за биологичното разнообразие. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борба с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. 

 


Ключови думи
ВТУ РИОСВ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати