Сряда, 28 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Темида

Районният съд в Горна Оряховица обобщи работата си през 2021 г.

  21.02.2022 17:21
Районният съд в Горна Оряховица обобщи работата си през 2021 г.

На 18 февруари 2022 г. се проведе Годишното отчетно събрание на Районен съд – Горна Оряховица. Гости на събранието бяха Теодорина Димитрова – и. ф.председател на Окръжен съд – Велико Търново, Георги Чемширов – председател на Административен съд – Велико Търново, Николай Илиев – заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново и адв. Веселка Коева – председател на Адвокатска колегия – Велико Търново.

Председателят на съда Златина Личева – Денева представи резултатите от дейността, с които Районен съд – Горна Оряховица се гордее. През изминалата 2021 г. новообразуваните дела са повече спрямо тези за 2020 г. Увеличен е броят на свършените дела.Това се дължи на увеличението в постъплението на гражданските дела, от една страна, и от друга – на качеството на съдийската работа. Решени с акт по същество са 88.50% от общо свършените дела. 91% от свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Обжалваните съдебни актове са 7.65% от общо свършените граждански и наказателни дела. 67.84% от всички обжалвани и върнати дела са потвърдени. Докладът съдържа анализ на натовареността на съдиите и дейността на отделните служби в съда.

Гостите поздравиха съдиите за постигнатите отлични резултати и им пожелаха много здраве, сили, лично щастие, късмет и нови успехи.


Ключови думи
Районен съд - Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати