Вторник, 16 Апр 2024
            
Горна Оряховица Темида

С 439 дела повече е приключил Районният съд в Горна Оряховица през 2023 г.

  06.03.2024 09:25
С 439 дела повече е приключил Районният съд в Горна Оряховица през 2023 г.

На 24 февруари 2023 г. се проведе Годишното отчетно събрание на Районен съд – Горна Оряховица. Гости на събранието бяха Теодорина Димитрова – председател на Окръжен съд – Велико Търново, Йорданка Матева – председател на Административен съд – Велико Търново, Доброслава Керекова – зам. - председател на Адвокатска колегия – Велико Търново и Николай Илиев – зам. - районен прокурор в РП - Велико Търново.

Председателят на съда Златина Личева – Денева чрез кратка презентация представи резултатите от дейността, с които Районен съд – Горна Оряховица се гордее. Общо свършените дела са 89,38 % от общо разглежданите 3777 дела. 91.08 % от свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт по същество са 2736 дела, които са 81,04 % от общо свършените дела.

Анализът на данните сочи, че през 2023 година са свършени с 439 дела повече от 2022 година и със 136 дела повече от 2021 година, което се дължи на увеличеното постъпление на дела, от една страна, и, от друга, на професионализма и положените максимални усилия от съдиите.

Докладът съдържа анализ на натовареността на съдиите и дейността на отделните служби в съда.

Гостите поздравиха съдиите за постигнатите отлични резултати и им пожелаха много здраве, сили, лично щастие, късмет и нови успехи.


Ключови думи
Районен съд - Горна Оряховица