Четвъртък, 29 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Други

Дванадесетокласници на СУ „Георги Измирлиев” подготвиха урок за ролята на езика на тялото в общуването

  21.02.2022 15:48
Дванадесетокласници на СУ „Георги Измирлиев” подготвиха урок за ролята на езика на тялото в общуването

Учениците от 12. б клас на СУ „Георги Измирлиев“ подготвиха и презентираха открит урок в час по „Езикът и обществото”, чрез който приложиха на практика своите умения и познания, свързани с екстралингвистичните и паралингвистичните особености в общуването. Модулът по български език и литература помага и учи младите хора как умело и уверено да използват езика на тялото и словото като средства за успешна реализация.
Учениците, под ръководството на своя преподавател Ивелина Русева, записаха аудио файлове на проведени разговори по различни теми, като анализираха езика на тялото на говорещия, неговите жестове, мимики и екстралингвистични особености в хода на публичното изказване. В отделен файл зрелостниците отразиха, обобщиха и изведоха причините за употребените невербални и вербални средства за комуникация.
На прага на завършване на средното си образование в часовете по езиковите модули в училище младежите развиват успешно умения за справяне с трудностите, които им предстоят – кандидатстване за висше учебно заведение, интервю за работа, общуване с различни по образование и социален статус хора, подготвяне на необходимата документация.


Ключови думи
СУ "Георги Измирлиев" език на тялото
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати