Сряда, 28 Сеп 2022
            
Други Сухиндол

Областният управител назначи комисия за проверка на свлачището в Сухиндол

  03.02.2022 15:13
Областният управител назначи комисия за проверка на свлачището в Сухиндол

Комисия, сформирана със заповед на областния управител Людмила Илиева, извърши оглед на място на тунелен участък от главен силов канал. Целта бе изясняване на възникнали въпроси във връзка с констатирани подземни води в зоната на изграждащата се укрепителна конструкция на свлачището на пътя за язовир „Александър Стамболийски“, община Сухиндол. Част от тунела попада в близост до зоната на регистрирано от Геозащита - Плевен свлачище. Председател на комисията е Огнян Стоянов – заместник областен управител,

През 2021 година е стартирало изпълнението на строително-монтажни работи за укрепване на локализираната свлачищна активизация, с възложител Община Сухиндол. Извършването на дейности по огледа е във връзка с констатации и препоръки от „ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - клон Плевен. По време на огледа на укрепителните строително-монтажни работи и по-конкретно на локализираните подпочвени води, се наблюдава теч на подпочвени води при спряно водоподаване по главния силов канал.

Комисията установи, че към деня на проверката произходът на локализираните подпочвени води в зоната укрепителните дейности не е от Главен силов канал, язовир „Ал. Стамболийски“.

За взимане на окончателно решение от комисията, относно възстановяване извършването на строително-монтажни работи за укрепване на локализираната свлачищна активизация, са необходими няколко неща. На първо място НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ да продължи поддържането на контролно-измервателните системи (дренажни изводи, дренажни кладенци и др.), разположени в зоната на тунелен участък от главен силов канал, ЯР „Ал. Стамболийски“.  Изпълнителят на обекта следва приоритетно да изгради предвидените в проекта за укрепването на свлачището отводнителните мероприятия. Нужно е да се предвиди изграждането на контролно-измервателна система от пиезометрични наблюдателни точки в обхвата на свлачището за проследяване режим на подземните води. Уловените води от локализираните подпочвени води да се отведат безаварийно извън зоната на свлачищната активизация към отводнителните съоръжения на пътя.


Ключови думи
свлачище Сухиндол
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати