Понеделник, 23 Май 2022
            
Велико Търново Други

Над 40 000 души от Великотърновска област използват ПИК на НАП

  03.02.2022 11:01
Над 40 000 души от Великотърновска област използват ПИК на НАП

Над 40 000 граждани от Великотърновска  област вече имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като през 2021 г. са издадени 6800 бр. От началото на тази  годината интереса за услугата е значителен и само за един месец са предоставени 800 бр. ПИК.

 Общият брой е-услуги на приходната агенция, които могат да се използват с ПИК, надхвърля 60. Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления и получаване на удостоверения.

Най-новите е-услуги на НАП, достъпни с ПИК, от които могат да се възползват потребителите, са подаване на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми, справки за връчени, получени или подадени документи при проверки и ревизии, за приключили или текущи контролни производства, както и възможност за връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП или на трети лица в рамките на контролни производства.

С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и тези, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, 60 общини, сред които община Велико Търново и други, напомнят от приходното ведомство.

Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: [email protected], по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

„Непрекъснато обновяваме и усъвършенстваме Портала за електронни услуги, като целта ни е да улесним данъкоплатците при изпълнение на данъчно-осигурителните им задължения и комуникацията им с НАП като цяло. В началото на март за поредна година ще пуснем и предварително попълнената декларация, която ще спести много време и усилия на клиентите ни“, съобщават от териториалната дирекция  на НАП в гр. Велико Търново.


Ключови думи
ПИК НАП
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати