Четвъртък, 19 Май 2022
            
Велико Търново Други

НВУ „Васил Левски“ и Софийският университет разработват уникални за Източна Европа учебни програми

  19.01.2022 13:45
НВУ „Васил Левски“ и Софийският университет разработват уникални за Източна Европа учебни програми

Уникални за Източна Европа магистърски и докторски програми разработиха по съвместен проект Националният военен университет „Васил Левски“ и Софийският университет „Св. Климент Охридски“.
Проектът се нарича „Модернизация на Национален военен университет „Васил Левски“ и Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ и е в професионално направление „Компютърна и комуникационна техника“. Финансиран е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. Асоцииран партньор по проекта е Военно-техническата академия в Букурещ.
Бюджетът на проекта е в размер на 1 963 234 лв., от които 1 215 544 лв. са за НВУ „Васил Левски“. 85 % от средствата идват от Европейския съюз, останалите са национално съфинансиране.
„Изкуствен интелект“, „Геоинформационни технологии при управление на кризи“, „Геоинформационен мениджмънт и приложения“ и „Комуникационни технологии в сигурността“ са четирите нови магистратури, докторската програма е „Киберсигурност“.

Всички новоразработени програми ще бъдат дигитализирани, в допълнение 3 от тях ще бъдат разработени на английски език за обучение с асоциирания партньор. Предвидено е изграждането на виртуален университет с онлайн учебно-методически комплекти, вкл. онлайн ГИС образователна платформа, както и закупуване на необходимото оборудване и софтуер за въвеждане на дигиталното образователно съдържание, чрез които да се постигне ефективно използване на иновативни цифрови технологии в образователния процес. Проектът предвижда обучения за усъвършенстване на чуждоезиковите и дигиталните умения на преподавателите, вкл. за работа с иновативни ИКТ базирани образователни технологии, както и изходящи мобилности и краткосрочни специализации при асоциирания партньор, резултатите от които ще бъдат мултиплицирани чрез споделяне на преподаватели между НВУ и СУ „Св. Климент Охридски“. За създаване на ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и за постигане на адекватно съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, партньорите по проекта ще изградят единен кариерен център и система за проследяване на реализацията на завършилите студенти. Предвидено е също така организиране на кариерни борси и акселератори, както и допълнителни курсове за студентите, насочени към придобиване на предприемачески умения и социални компетентности.

Програмите, както и целият проект, бяха представени пред медиите в пресклуба на БТА във Велико Търново от зам.-началника по научната и учебна част на НВУ полк. доц. д-р Николай Урумов, директора на Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ във Военния университет доц. Ваня Димитрова, която е и ръководител на проекта, и координатора от страна на Софийския университет - деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов.
Програмите са първи по рода си, насочени са към цивилни студенти, които ще получават дипломи, разписани от двамата ректори. Приемът стартира от новата учебна година и предвидените места за първите студенти са 50.
Виртуален университет с онлайн учебно-методически комплекти ще бъде изграден по проекта, в който НВУ е водеща организация. Голямата цел е да бъде изградена модерна и устойчива образователна система в двете висши училища, иновативни и съвременни модели на преподаване, дигитализация на програмите и мултидисциплинарност.
Проектът продължава 30 месеца.


Ключови думи
НВУ Софийски университет
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати