Четвъртък, 19 Май 2022
            
Велико Търново Други

Пожарната във Велико Търново с втора награда в конкурс за добри практики на Института по публична администрация

  19.01.2022 09:44
Пожарната във Велико Търново с втора награда в конкурс за добри практики на Института по публична администрация

За втора поредна година Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) във Велико Търново участва в конкурса за добри практики и иновации от дейността на администрацията, организиран ежегодно от Института по публична администрация. Идеята е да се стимулира принципа за добро управление и да се дава възможост за учене чрез споделяне на прктически опит. Той се провежда в три категории – управление на хора, технологични решения и социлна отговорност.

Тази година РДПБЗН учства в конкурса в категорията „Социална отговорност“, водена от желлнието да представи доброто взаимодействие на сужителите от различните направления – Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност, Пожарогасителна дейност и сектор „Административен“, които обединяват усилията си с цел опазване живота и здравето на хората и надграждане на постигнатите до момента резултати в областта на превантивната дейност.

През 2019 г. и 2021 г. РДПБЗН – В. Търново представи своята инициатива – площадка „Пожарна безопасност“, изградена съвместно с кметство с. Балван и Сдружение „Св. Иван Рилски“ и наградения модул – площадка „Поведение при наводнения“, изгрдена в с. Балван.

Площадката представлява терен за пресъздаване на наводнения в населено място. Целта на реализирания проект е децата да придобият реална представа за възможните поражения, които може да нанесе придошла река, преминаваща през селище. С помощта на практически действия и помощни материали децата отклоняват водната стихия, за да сведат до минимум пораженията.


Ключови думи
РДПБЗН
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати