Понеделник, 26 Сеп 2022
            
Други Лясковец

Възстановяват битака в Джулюница

  02.12.2021 17:01
Възстановяват битака в Джулюница

Дейността на битака в Джулюница се възстановява от 1 декември. Той ще се провежда при спазване правилата, утвърдени със заповед на кмета на общината. Територията на пазара е определена с Решение №172 / 29.10.2020 г. на Общинския съвет в Лясковец и е отразена на одобрената от главния архитект на Общината. Работното време е всяка неделя от 8:00 до 13:00 часа. Търговците,  разполагат стоката си на определените терени 30 минути преди началния час, т. е. от 7:30 часа, и освобождават заетите от тях терени 30 минути след края на работното време, т. е. до 13:30 часа.

На територията на пазара могат да предлагат стоки само регистрираните като земеделски производители и търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон, за което представят съответен документ за регистрация.

На територията на пазара могат да се предлагат храни - пресни плодове и зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от неживотински произход, както и храни, предназначени за директна консумация и предлагани на място; стоки, различни от храни: обработена и необработена селскостопанска продукция от неживотински произход, семена, посадъчен материал, цветя; промишлени стоки. Търговците разполагат предлаганите от тях стоки върху терените, спазвайки утвърдената от главния архитект на Община Лясковец схема за разполагане на съответния вид стока. Те могат да ползват заетите търговски площи на територията на пазара след заплащане на такса, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет Лясковец и след попълване на декларация по образец. Образец на декларацията е публикуван на официалната интернет страница на Община Лясковец в раздел Услуги > Административно обслужване > Допълнителни бланки. Същата може да бъде получена от Кметство с. Джулюница или от длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец.

На територията на пазара не се допуска продажбата на защитени растения, съгласно Закона за биологичното разнообразие и др. законови и подзаконови нормативни актове; на открито: на шоколади, шоколадови изделия, вафли и бисквити; хляб, хлебни и тестени изделия; месо или продукти от животински произход, мляко, риба и рибни продукти и яйца; хранителни продукти с признаци на развала и неизяснен произход; домашно приготвени кайма, сурова наденица, прясно сирене, стерилизирани консерви (месни, компоти, зеленчуци и др.), ракии, вина и тютюневи изделия; животни и птици; дрехи втора употреба.

Пазарът ще се провежда при стриктно спазване на въведените със Заповед РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, а именно - контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м., осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите, задължително носене на защитни маски за лице от работещите, търговците и посетителите, еднопосочно движение. Нарушителите ще бъдат отстранявани от територията на пазара.

Сн. архив RegNews


Ключови думи
битак Джулюница
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати