Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други Златарица

Контейнери за текстилни отпадъци поставиха в Златаришко

  25.10.2021 13:48
Контейнери за текстилни отпадъци поставиха в Златаришко

Контейнери за разделно събиране на текстил бяха поставени в Златарица. Това става в рамките на проекта ,,Тестово прилагане на добри практики по отношение на подходи за събиране и рециклиране на текстилни отпадъци‘‘, финансиран по оперативна програма ,,Околна среда‘‘ 2014-2020 г. и изпълняван от ,,ЕЛ ЗЕТ ВАРНА‘‘ ЕООД и Община Златарица.

В град Златарица контейнери има на ул. „Георги Димитров“ №1 „Б“, ул. „В. Златарски“ № 61, ул. „Ст. Попстоянов“ № 94, ул. „Ст. Попстоянов“ № 125, ул. „Димитър Палев“ № 6 и  ул. „Радко Радославов“ № 21. Разделно могат да изхвърлят текстил и в селата Горско ново село, Родина, Резач и Калайджии. Там контейнерите се намират до сградата на съответното кметство.

С поставянето на специализираните контейнери за текстил Община Златарица прави още една стъпка напред към възпитаването в навика за разделното събиране и опазването на околната среда. Подобни контейнери има в по-големите градове в страната като София, Пловдив, Русе, Габрово и други.


Ключови думи
Златарица разделно събиране на отпадъци тексттил
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати