Вторник, 27 Сеп 2022
            
Елена Общество

Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землищата на територията на община Елена

  18.10.2021 09:50
Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землищата на територията на община Елена

Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землищата на територията на община Елена (без землище гр. Елена). Със Заповед № РД-16-38/21.09.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр. 84/08.10.2021 г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Беброво, с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци и с. Яковци, община Елена, област Велико Търново.
Изпълнител на договора е „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със заповед № 300-2-277/18.09.2002 г.
В срок 30 дни от обнародването на Заповед № РД-16-38/21.09.2021 г. в Държавен вестник, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените си имоти, в съответствие с актовете за собственост.


Ключови думи
кадастрална карта община Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати