Четвъртък, 21 Oct 2021
            
Горна Оряховица Други

Втора кампания за събиране на стара хартия предстои в общинските училища в Горнооряховско

  13.10.2021 13:44
Втора кампания за събиране на стара хартия предстои в общинските училища в Горнооряховско

Седем общински училища ще се включат във втората кампания за събиране на стара хартия, в рамките на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“. Акцията ще се проведе на 15 октомври (петък). Битови отпадъци от хартия ще се събират в СУ „Вичо Грънчаров”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Долна Оряховица, ОУ „Климент Охридски” в Драганово, ОУ „Отец Паисий” в Писарево, ОУ „Васил Левски” във Върбица, ОУ „Елин Пелин” в Първомайци и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Поликраище.
В рамките на проекта за нулеви отпадъци в началото на октомври беше организирана акция в четири общински училища – ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Паисий хилендарски“ и СУ „Георги Измирлиев“. В първата кампания бяха събрани общо 6 160 килограма хартия.
На учениците, взели участие в кампанията, бяха раздадени различни спортни артикули.
Демонстрационният проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Дейностите в проекта са насочени към насърчаване разделното събиране и увеличаване на количеството събрани и предадени за рециклиране отпадъци от хартия и картон; намаляване на отпадъците от пластмасови изделия за еднократна употреба и подготовка за повторна употреба на отпадъци от текстилни облекла, генерирани на територията на гр. Горна Оряховица.
Информация за проекта и за възможностите за разделно събиране на отпадъци, може да намерите на сайта на Община Горна Оряховица: https://eco-g.oryahovica.eu.


Ключови думи
нулеви отпадъци