Вторник, 28 Дек 2021
            
Други

Шефът на „ВиК Йовковци“ се пенсионира

  16.09.2021 16:46
Шефът на „ВиК Йовковци“ се пенсионира

Извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци“ се проведе днес във Велико Търново. На него е взето решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на дружеството, поради пенсионирането на досегашния шеф инж. Димитър Владов.

Събранието е възложило на министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе конкурсната процедура, след което ще бъде свикано извънредно общо събрание за избор на спечелилия кандидат.

Инж. Димитър Владов излиза в пенсия, въпреки че преди 3 години спечели конкурс с петгодишен мандат за управление. На последния конкурс други кандидати, освен него, нямаше.

Припомняме, че държавата е мажоритарен собственик на 51% от капитала на „ВиК „Йовковци” ООД. 49 на сто са разпределени между общини от областта. Община Горна Оряховица има 20 процента, Община Павликени – 12%. Полски Тръмбеш има 8%, Лясковец – 6%, Златарица – 2% и Сухиндол – 1%.

“ВиК Йовковци” ООД в сегашната си структура обслужва около 300 000 души от 9 общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол. Подава пречистена вода и на община Дряново в Габровска област. Водопроводната мрежа, поддържана от дружеството, е с дължина 2877 хил. м. / в това число 2299 хил.м. АЦ тръби /, а канализационната мрежа – 279 хил.м. Освен това “ВиК Йовковци” разполага с ПСПВ, изградена в близост до язовир “Йовковци”, от който дружеството черпи вода, с ПСОВ в гр. Велико Търново, с ПСОВ в гр. Горна Оряховица и със 190 водоснабдителни помпени станции. Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва “ВиК Йовковци”, се осъществява от язовир “Йовковци”.


Ключови думи
инж. Димитър Владов ВиК Йовковци
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати