Сряда, 28 Сеп 2022
            
Елена Общество

Книга за Разпоповци и първия български екзарх излизат с финансовата подкрепа на Община Елена

  09.08.2021 06:21
Книга за Разпоповци и първия български екзарх излизат с финансовата подкрепа на Община Елена

За осма поредна година Община Елена организира конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Одобрената от Общинския съвет ежегодна сума е 5000 лв. за творчески проекти, тематично свързани с Елена и Еленския край. Приоритетно се поощряват местни автори, също и тези на възраст от 14 до 29 години.

Предложението на експертната комисия за оценка на тазгодишните проекти получи одобрението на Постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общинския съвет и то е за издаването на книгите на двама автори.

Йордан Минчев, главен учител в СУ „Иван Момчилов“, доктор по история на България, участва в конкурса с научния си труд „Иларион Ловчански и Кюстендилски – живот и дейност“. Авторът прави задълбочено историческо изследване за родения в Горни Чукани, Еленско, първи български екзарх. Одобрената финансова помощ е в размер на 1922 лв.

Книгата на Ани Търсанкова „История на село Разпоповци“ съдържа сведения от стари жители на селището за родовете, обичаите, нравите, възникването и развитието на Разпоповци, събрани от Никола Мартинов и Стоян Медникаров в периода 1964-1972 г. Издаването на това необходимо и интересно произведение за живота в Еленския край се подпомага с 2200 лв./ сн. Община Елена


Ключови думи
книгоиздаване Община Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати