Четвъртък, 29 Сеп 2022
            
Велико Търново Икономика

Близо 81% от годишните данъчни декларации са подадени онлайн в офиса на НАП във Велико Търново

  28.04.2021 11:18
Близо 81% от годишните данъчни декларации са подадени онлайн в офиса на НАП във Велико Търново

Малко повече от седмица остава за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2020 година. До този момент 12 322 жители на областта са декларирали доходите си пред НАП. Близо 81 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 630 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, допълват от офиса на НАП в град Велико Търново.
Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2020 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.
Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  5 май.
Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2021 година. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 5 май.
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси, гражданите и бизнеса от Велико търновска  област, са платили близо 4 /четири/ млн. лева.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП www.nap.bg.


Ключови думи
данъчни декларации
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати