Неделя, 02 Oct 2022
            
Общество Сухиндол

Община Сухиндол набира потребители за услугата „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“

  11.12.2020 15:33
 Община Сухиндол набира потребители за услугата „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“

Община Сухиндол обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” в община Сухиндол, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMОP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г. фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Дейността обхваща 90 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

Заявление-декларация (по образец);
Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Заявление-декларация

Документи ще се приемат в периода до 16.12.2020 г. включително, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Общинска администрация-Сухиндол на адрес: Община Сухиндол, гр. Сухиндол, ул. Росица №106, тел. 06136 29-12.

*За улеснение на гражданите, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Сухиндол — с. Коевци, с. Красно Градище, с. Горско Косово, с. Бяла Река и с. Горско Калугерово.


Ключови думи
топъл обяд Сухиндол
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати