Понеделник, 15 Мар 2021
            
Икономика

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД отчете постигнатото през първите шест месеца на 2020 г.

  04.09.2020 06:56
„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД отчете постигнатото през първите шест месеца на 2020 г.

През първото полугодие на 2020 г. са превозени 8 124 хил. пътници, което е с 2 420 хил. пътника по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. Намалението се дължи на въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и извънредна епидемична обстановка от 14.05.2020 г. с цел ограничаване разпространението на COVID-19.
В периода преди въвеждане на извънредното положение, а именно през първите два месеца на годината, се отчита увеличаване с 2% на броя на превозените пътници и с 4% на реализираните пътниккилометри спрямо 2019 г.
В условията на въведеното извънредно положение и ограничителните мерки за пътуване във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД остана единствената възможност за осъществяване на обществен превоз между различни населени места в цялата страна. За осигуряване на безопасност при пътуването са въведени редица мерки по дезинфекция на вагони и мотрисни влакове преди тръгване, както и допълнително на контактни повърхности на междинни основни гари по маршрута,.
Дружеството продължи да изпълнява без прекъсване и в пълния си обем задължението си по договора с държавата за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. За периода изпълнението на графика за движение на влаковете е 94% при 92% спрямо същия период на 2019 г.
Собствените приходи на дружеството за 6-те месеца на 2019 г. намаляват спрямо същия период на миналата година с 8 598 хил. лева в резултат на значително намаляване броя на пътуванията.
Независимо от негативните обстоятелства, чрез оптимизиране и реорганизация на работните процеси, дружеството намалява оперативните си разходи с 3 480 хил. лева за първото шестмесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. Това е постигнато в условия на увеличени възнаграждения на персонала с размера на индексиране на минималната работна заплата от началото на 2020 г., въведени нови инфраструктурни такси и извършени извънредни разходи във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19.
Въпреки отчетеното влошаване с 2 577 хил. лв. на финансовия резултат през първото полугодие на 2020 г. в сравнение с 2019 г., „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД поддържа високи нива на ликвидност и платежоспособност и посреща безпроблемно своите краткосрочни и дългосрочни задължения. Дружеството е добре капитализирано, като чистият размер на капитала на дружеството – разликата между стойността на активите и всички задължения на предприятието е 135 млн. лв.
През 2020 г. „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД продължава да изпълнява своите инвестиционни намерения за обновяване на наличния подвижен състав с цел повишаване на качеството на предлаганата услуга. Подписан е договор за доставка на 10 бр. електрически локомотива Smartron, първите два от които се очаква да се доставят през м. декември 2020 г. В ход е и процедура, в рамките на която се провеждат преговори за доставка на 16 броя новопроизведени електрически мотриси с високо ниво на комфорт. Изпълняват се и сключените договори за подемни и капитални ремонти на локомотиви, които да подобрят значително текущото състояние на тяговия подвижен състав и да допринесат за подобряване на изпълнението на графика за движение на влаковете.
Продължава и изпълнението на инвестиционната програма за ремонт на пътнически вагони, като се очаква до края на 2020 г. в движение да се въведат допълнителни 15 бр. рециклирани (напълно обновени) пътнически вагони./ сн. БДЖ


Ключови думи
БДЖ Пътнически превози полугодие вагони
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати