Сряда, 28 Сеп 2022
            
Общество

Математиката - лесна, интересна и полезна за децата в Писарево

  15.07.2020 13:01
Математиката - лесна, интересна и полезна за децата в Писарево

Ситуацията през тазгодишната лятна ваканция за учениците от ОУ ,,Отец Паисий“ в с. Писарево  е малко необичайна. Причината за това бе изпитанието COVID-19, което наложи реализирането на проекта „Подкрепа за успех“ да бъде продължено след 16 юни. Проектните дейности започнаха в началото на миналата година и по предварителен план ще продължат 30 месеца.  
В училището има сформирани 2 групи   по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. За разлика от миналото лято, когато учениците се обучаваха по български език и литература, през настоящото групите приоритетно са по математика.
Министерството на образованието и науката e конкретен бенефициент по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Срокът за обучение на всеки ученик е между 60 и 80 учебни часа. Шест ученици от II клас и пет ученици от V клас, които не са били обхванати ефективно от дистанционното обучение по време на кризата с коронавируса, са включени в допълнителни часове обучение и през лятната ваканция. Причината е, че някои ученици и до момента нямат необходимите електронни устройства, връзка с интернет или необходима родителска подкрепа, чрез които ефективно да се възползват от извънредната форма на обучение.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по математика. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование. ,,Благодарение на допълнителното обучение успяхме да компенсираме пропуските и намалихме дела на учениците, оставащи на поправителни изпити“, споделят ръководителите - старши учители Николай Колев и Тонка Димова.


Ключови думи
училище Писарево
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати