Понеделник, 15 Мар 2021
            
Общество

Център „Мария” и Горнооряховският младежки парламент работят заедно срещу насилието

  11.07.2020 07:51
Център „Мария” и Горнооряховският младежки парламент работят заедно срещу насилието

Център „Мария” и Горнооряховският младежки парламент работят съвместно и ползотворно от дълги години. Поредната  среща между  Център „Мария” и членовете на Младежкия парламент стана основа за стратегическо бъдещо сътрудничество в посока превенция на насилието.
Целта на срещата бе предложение към младите хора да се включат и участват в дейности на Център „Мария”, свързани с насилието над деца. Идеята е да продължи да се развива и усъвършенства работата с децата в училищна възраст. Важно е да мотивираме доброволческите инициативи у децата и да ги подкрепяме в стъпките им да разпространяват знанията и уменията си сред връстници, споделят от ``Мария``.
Екипът на Център „Мария” получи съгласието на членовете на Младежки парламент да се включат в обучения за разпознаване на белезите на насилието над деца и на следващ етап самите доброволци да се превърнат в обучители, ментори и пример за подражание на своите връстници, като ги обучават как се общува без насилие по своя собствена програма и спрямо собствените си виждания и опит.
В Младежкия парламент  се включват младежи от всички средни училища на град, избрани на квотен принцип. В многостранните си дейности те развиват лидерските си умения и доброволческата активност в полза на обществото, давайки положителен пример за младежка активност.
Доброволческият екип ще използва метода „връстници обучават връстници”, за да се представи темата по интересен начин, на достъпен и разбираем за децата език от техни връстници. Инициативата цели да мотивира доброволчеството у децата в каузата не на насилието и да привлече повече млади хора да се обединяват към превенция  на тази дейност.
Всички съвместни действия на двете организации по превенция на насилието ще се обобщят, като се даде възможност на младите хора да се включат в изработването на Наръчник ”От деца за деца” .
Център „Мария” залага на информираността и мотивацията на младите хора да общуват и споделят знанията си с връстници от цялата страна като възможност опитът им да бъде използван и от други младежки групи и форуми.
Надяваме се младите доброволци да станат вдъхновители и пример за подражание на своите връстници от страната, казват съмишлениците.
В края на срещата всички участници получиха ранички, в които символично да събират идеи, знания и опит.


Ключови думи
Център Мария Младежки парламент
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати