Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други

Oтворeни са ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на ремонта на 73 км второкласни пътища

  06.06.2020 08:30
Oтворeни са ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на ремонта на 73 км второкласни пътища

Отворени са ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за избор на изпълнител на рехабилитацията на 26,9 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен и на 46,7 км от път II-23 Русе - Кубрат. Проектите ще се финансират със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обществената поръчка е в обособени позиции. В позиция №1 е 26,9-километров участък от второкласния път II-53 Поликраище - Елена - Сливен (от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301).  
Второкласният път свързва община Елена с областите Велико Търново и Сливен и осъществява връзката между Северна и Южна България чрез прохода Вратник.
Отворена е ценовата оферта на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН“ ЕООД - 23 147 246,62 лв. без ДДС.
В обособена позиция №2 е 21,5-километрова отсечка от второкласния път II-23 Русе – Кубрат (от км 0+030 до км 21+550). В обособена позиция №3 е 25,2-километров участък от път II-23 (от км 21+550 до км 46+771). Второкласният път осигурява връзката между областите Русе, Разград и Силистра и е най-прякото трасе за жителите от Исперих и Кубат с трите областни града.
За обособена позиция №2 е отворена ценовата оферта на „ИСА 2000“ ЕООД - 19 132 251,17 лв. без ДДС. За обособена позиция №3 е отворено ценовото предложение на ДЗЗД „КУБРАТ“ с участници: „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД - 18 589 353,45 лв. без ДДС.
С рехабилитацията на отсечките ще бъдат трайно подобрени технико-експлотационните характеристики на пътя и ще се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.


Ключови думи
Поликраище
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати