Неделя, 14 Мар 2021
            
Общество

Община Стражица прие годишен бюджет от 13,5 млн. лева

  18.02.2020 11:30
Община Стражица прие годишен бюджет от 13,5 млн. лева

На свое редовно заседание, Общинският съвет прие бюджета на Община Стражица за 2020 година. Общата рамка ще бъде в размер на 13 471 844 лв., в това число делегирани от държавата дейности са за 8 365 121 лв. Собствените приходи са 5 106 723 лв.
Кметът на общината Румен Павлов определи Бюджет 2020 като реалистичен и напълно балансиран, с оглед неговото изпълнение.
Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 725 500 лв., но и през тази година Общината е заложила изпълнението на няколко проекта с европейско финансиране.
Това допълнително ще доведе до подобряване качеството на живота на хората, повишаване на административния капацитет чрез подобряване извършването на административни услуги и създаването на благоприятна среда за развитие на бизнеса и инвестициите.
В тази връзка беше презентирана инвестиционната програма на Общината за 2020 година.
Предвижда се реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Кесарево, с. Камен, с. Сушица, с. Асеново и с. Царски Извор, „Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев” и ДГ „Сава Цонев” гр. Стражица, Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица, „Изграждане на футболно игрище в кв. 63, гр. Стражица”.
Продължава изпълнението на социалните проекти на Общината:
- „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години” гр. Стражица;
- „Услуги за ранна детско развитие в община Стражица”;
- „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”;
- Местни инициативи за заетост;
- „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”
Предвидените средства за пенсионерските клубове са на стойност 24 400 лв., средствата за спортните клубове и общински мероприятия са 57 350 лв.,а средствата за чествания и празници в Община Стражица е 55 000 лв.
Председателят на Общински съвет Стражица Илиян Маринов пожела успех на кмета и общинската администрация в изпълнението на заложените в бюджета за 2020 година дейности. Той изрази и убеждението си, че с този бюджет Общината залага на балансирано и разумно разходване на средствата, както и чрез умело използване на средства от европейските фондове.
 


Ключови думи
бюджет 2020 община Стражица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати