Петък, 19 Юли 2024
            
Горна Оряховица Общество

Няма орязани проекти на Община Горна Оряховица, корекцията на Бюджет 2024 отразява какво реално може да се свърши до края на годината

  10.07.2024 21:03
Няма орязани проекти на Община Горна Оряховица, корекцията на Бюджет 2024 отразява какво реално може да се свърши до края на годината

Народен представител алармира за орязване на проекти на Община Горна Оряховица с корекциите в Закона за бюджета, които са внесени в Народното събрание от Министерския съвет. Според информацията на депутата горнооряховските проекти ще бъдат орязани с 12 милиона лева. И това се отнасяло само до проектите на Горна Оряховица, а другите общини в областта не били засегнати.

Вярното в информацията е, че има внесен законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет. И той коригира Инвестиционната програма за общините, която се финансира от държавата.

Законопроектът обаче е изготвен на базата на предложения от самите общини. Те заявяват какво могат да изпълнят през тази година и какво не. Намаляват се суми по проекти, които не могат да бъдат задействани и се утвърждават тези, по които ще се работи до края на годината, или пък се добавят нови.

Инвестиционната програма е до 2026 г. и ангажиментите на държавата се запазват, но се съобразяват с възможностите на общините и финансирането се разпределя във времето според тези възможности.

Община Горна Оряховица е заявила за тази година проектите, за които има споразумение с МРРБ и по които има готовност или вече се работи. Това са общинските пътища:

VTR 1292 /III-514, Камен-п.к. Сушица/ -Граница общ.(Стражица - Г. Оряховица) Паисий-Стрелец-Граница общ. (Горна Оряховица- П. Тръмбеш) - Петко Каравелово -/I-5/", участък от км 4+200 до км 8+693,65  с прогнозна стойност 2,4 млн. лв.

Основен ремонт на път VTR 2050 " /III-4073, Горски горен Тръмбеш - Драганово/ - Горски Долен Тръмбеш-Върбица , участък от км 3+350 до км 5+885.28 – 1,44 млн. лв.

Основен ремонт на общински път VTR 1013 - /III-504, Ресен-Стамболово/ - Никюп-Граница общ.(В. Търново - Г. Оряховица) Крушето, участък от км 9+230 до км 11+324.74 – 1,3 млн. лв.

Основен ремонт на общински път VTR 1013 - /I-5, П. Тръмбеш-В. Търново/ - Крушето, участък от км 7+370 до км 9+217.47 – 1,018 млн. лв.

Основен ремонт на общински път VTR 2053 от път /III - 514, Сушица - Драганово/ - Стрелец - /VTR 1292/, Участък: от км 6+105 до км  до км 7+875.20 – 948,1 хил. лв.

Както и основен ремонт на градските улици „Мано Тодоров“, „Васил Априлов“, „Пирот“ и „Христо Смирненски“ на стойност 3,764 млн. лв.

За останалите обекти, които са включени в Инвестиционната програма, са заявени средства само за проектиране – между 55 и 70 хиляди лева на проект. Това не означава, че парите, които бяха утвърдени с приемането на програмата, са орязани. Но тази година само ще се проектира, а в следващите две ще се реализират проектите. Съответно тази година ще се финансира проектиране, а в следващите години – строителство.

Вероятно корекция на бюджета ще има още веднъж през септември. Ремонтът на четирите градски улици трудно ще бъде изпълнен до края на 2024 г., тъй като ВиК в момента избира изпълнител за подмяната на водопроводите. Обществената поръчка ще се точи поне още месец. Най-рано тази част от работата ще може да започне в ранна есен. Което поставя под въпрос асфалтирането преди края на годината.

Някои от общините в областта не са подали информация за коригиране на плановете си за годината и при тях няма корекции. Може би се надяват, че ще успеят да реализират всичко още през 2024 г. Повечето обаче са подали промените в очакванията си и те са отразени в законопроекта.

„В рамките на определените срокове в Министерството на финансите бяха получени писма от кметове на 100 общини с общо 550 броя предложения за промени в приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.: за замяна на определените в приложението проекти с нови такива (24 броя); за отпадане на определени в приложението проекти (28 броя); за допълване на определените с приложението проекти с нови такива (299 броя); както и за промяна на параметрите на вече предвидени в приложението (199 броя). Броят на проектите в приложението се увеличава с 271 проекта, или от 2258 броя утвърдените по приложението проекти стават 2529 броя.

Одобрената с ал. 13 на чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. (изм., бр. 38 от 2024 г.) Инвестиционна програма за общински проекти е с обща прогнозна стойност за целия период в размер на 5 846.3 млн. лв., в т.ч. 4 502 млн. лв. за 2024 г., от които 747 539.7 хил. лв. средства по ЕС проекти или 3.7 млрд. лв. без ЕС проектите“.

Това е част от мотивировката към законопроекта, която очевидно не е стигнала до всички народни представители.


Ключови думи
проекти Община Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета